Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 44(2009) nr 3, s. 5-6.

Wons Krzysztof SDS, Lęk przed słabością, Artykuły, 44(2009) nr 3, s. 7-14.

Hinc Mateusz Roman OFMCap, Psychologiczne aspekty wyznania grzechu, Artykuły, 44(2009) nr 3, s. 15-22.

Skrzypczak Robert ks., Wyznanie jako droga ku prawdzie, Artykuły, 44(2009) nr 3, s. 23-33.

Salij Jacek OP, Moralne problemy z prawem stanowionym przez ludzi, Artykuły, 44(2009) nr 3, s. 34-41.

Ozorowski Mieczysław ks., Duch Święty przekona was..., Artykuły, 44(2009) nr 3, s. 42-50.

Szcześniak Jakub ks., Stały spowiednik, Artykuły, 44(2009) nr 3, s. 51-60.

Paszkowska Teresa SNMPN, Święci pasterze o swoich spowiednikach, Artykuły, 44(2009) nr 3, s. 61-70.

Cencini Amedeo FdCC, Ksiądz zawsze „człowiekiem modlitwy”?, Artykuły, 44(2009) nr 3, s. 71-82.

Sumienia księży. Rozmowa z Józefem Augustynem SJ (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 44(2009) nr 3, s. 83-91.

Dotrzeć do zamysłu Bożego. Rozmowa z ks. Krzysztofem Bardskim (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 44(2009) nr 3, s. 92-100.

Mazurkiewicz Piotr ks., Niespodziewane spojrzenie, Nasza modlitwa, 44(2009) nr 3, s. 101-108.

Longchamps de Bérier Franciszek ks., Grzech Saula, Nasza modlitwa, 44(2009) nr 3, s. 109-116.

Osuch Krzysztof SJ, Szczegółowy rachunek sumienia, Nasza modlitwa, 44(2009) nr 3, s. 117-125.

Schönborn Christoph kard., Nowe życie dzięki wierze [w: kard. Christoph Schönborn, Bóg zesłał Syna swego, tłum. Lucjan Balter SAC, Pallottinum, Poznań 2002, s. 131], 44(2009) nr 3, s. 126.

Bieliński Paweł, Surowy dla siebie, łagodny dla drugich, Nad nauczaniem Kościoła, 44(2009) nr 3, s. 127-134.

Królak Walenty ks., Nawrócenie we wspólnocie, Z życia Kościoła, 44(2009) nr 3, s. 135-140.

Kołodziejczyk Aneta SSpS, Munting Bukal, Z życia Kościoła, 44(2009) nr 3, s. 141-147.

Taft Robert SJ, Celebracja misterium, a nie historii [w: Cesare Giraudo (i inni), Homilie na okres wielkanocny, tłum. Michał Wilk, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2009, s. 82-83], 44(2009) nr 3, s. 148.

Sikorski Jan ks., Chrzest – formalnie czy w trosce o formację?, Pytania i odpowiedzi, 44(2009) nr 3, s. 149-153.

Jan Paweł II, Aby powtórzyć Magnificat [w: Jan Paweł II, Redemptoris Mater, 37], 44(2009) nr 3, s. 154.

Ksiądz, Jak szczur zagnany w kąt, Świadectwa, 44(2009) nr 3, s. 155-157.

O. Tomasz, Już bez lęku, Świadectwa, 44(2009) nr 3, s. 158-160.

Ks. Jarosław K., Z sercem i z doświadczeniem, Świadectwa, 44(2009) nr 3, s. 160-162.

Ks. Ireneusz, Gdybym sam się nie spowiadał..., Świadectwa, 44(2009) nr 3, s. 162-164.

Ks. Marek, Czwarta walka, Świadectwa, 44(2009) nr 3, s. 164-167.

Ks. Rafał, Podnoszenie z klęczek, Świadectwa, 44(2009) nr 3, s. 167-170.

Pilot, Awionetką do spowiedzi, Świadectwa, 44(2009) nr 3, s. 170-172.

Ks. Piotr, Zrobiłem z tego regułę życia, Świadectwa, 44(2009) nr 3, s. 172-174.

Vanhoye Albert kard., Jezus Chrystus, nasz arcykapłan, tłum. Krzysztof Stopa, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2009, ss. 176, oprac. kp, Lektury, 44(2009) nr 3, s. 175-176.

Apokalipsa świętego Jana Apostoła, tłum. ks. Jan Kanty Pytel, Wydawnictwo Świętego Wojciecha, Poznań 2008, ss. 115, oprac. msw, Lektury, 44(2009) nr 3, s. 176-177.

Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Maryi, tłum. ks. Mieczysław Bednarz SI, Wydawnictwo Księży Marianów, MIC, Warszawa 2008, ss. 157, oprac. kp, Lektury, 44(2009) nr 3, s. 177-178.

Łukaszuk Tadeusz Dionizy OSPPE, Ikona w życiu, w wierze i w teologii Kościoła, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2008, ss. 275, oprac. ank, Lektury, 44(2009) nr 3, s. 178-179.

Tresmontant Claude, Nauczanie Rabbiego Jeshuy, tłum. Lucyna Rutowska, Wydawnictwo AA - Fronda, Kraków - Warszawa 2008, ss. 370, oprac. kb, Lektury, 44(2009) nr 3, s. 179-180.

Niewysłuchana cisza. Z ks. Krzysztofem Wonsem SDS rozmawia Ryszard Paluch, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009, ss. 212, oprac. af, Lektury, 44(2009) nr 3, s. 181-182.

Bunge Gabriel, Acedia – duchowa depresja. Nauka duchowa Ewagriusza z Pontu o acedii, tłum. Jerzy Bednarek, Arkadiusz Ziernicki, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2007, ss. 176, oprac. agr, Lektury, 44(2009) nr 3, s. 182-183.

Schuman Robert, Dla Europy, tłum. Magdalena Krzeptowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009, ss. 102, oprac. słs, Lektury, 44(2009) nr 3, s. 183-184.

Rostkowski Adam, Afryka w obrazie filmowym, Film, 44(2009) nr 3, s. 185-189.

Pastores poleca