Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 40(2008) nr 3, s. 5-6.

Draguła Andrzej ks., Od „mówiącego” do „słuchającego”, Artykuły, 40(2008) nr 3, s. 7-15.

Pawłowski Zdzisław ks., Shema Israel wypełnione w Jezusie, Artykuły, 40(2008) nr 3, s. 16-24.

Grzybowski Jerzy, Anatomia słuchania i mówienia, Artykuły, 40(2008) nr 3, s. 25-33.

Morgalla Stanisław SJ, Ucho sługi, Artykuły, 40(2008) nr 3, s. 34-41.

Żylicz Piotr Olaf, Nasłuchiwanie siebie, Artykuły, 40(2008) nr 3, s. 42-47.

Jakimowicz Marcin, Dwie łopaty i kot gratis, Artykuły, 40(2008) nr 3, s. 48-54.

Rahner Karl SJ, Posłuszeństwo zakonne, Artykuły, 40(2008) nr 3, s. 55-66.

Znaki naszego czasu. Rozmowa z ks. abp. Kazimierzem Nyczem (rozmawiają ks. Mirosław Cholewa i ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 40(2008) nr 3, s. 67-79.

Biblia a Tradycja. Rozmowa ze Stanisławem Celestynem Napiórkowskim OFMConv (rozmawia Anna Kulczycka), Nasza rozmowa, 40(2008) nr 3, s. 80-90.

Wróbel Mirosław Stanisław ks., Między kartami ksiąg świętych a skrzydłami Ducha Świętego, Nasza modlitwa, 40(2008) nr 3, s. 91-98.

Wons Krzysztof SDS, Życie zajęte przez Słowo, Nasza modlitwa, 40(2008) nr 3, s. 99-107.

Jerominek Andrzej MIC, Ty jesteś promieniowaniem Ojca, Nasza modlitwa, 40(2008) nr 3, s. 108-114.

Mazurkiewicz Piotr ks., O karze śmierci, Nad nauczaniem Kościoła, 40(2008) nr 3, s. 115-123.

Malek Roman SVD, Ku pojednaniu w Chinach, Nad nauczaniem Kościoła, 40(2008) nr 3, s. 124-138.

Gawkowska Aneta, Marsze dla życia, Z życia Kościoła, 40(2008) nr 3, s. 139-147.

Congar Yves kard., Pytanie i odpowiedź od świata [w: Yves Congar, Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele, tłum. Arkadiusz Ziernicki, Wydawnictwo Znak, Kraków 2001, s. 164], 40(2008) nr 3, s. 148.

Augustyn Józef SJ, Kiedy nie umiemy spowiadać, Pytania i odpowiedzi, 40(2008) nr 3, s. 149-153.

Twardowski Jan ks., Powołani [w: ks. Jan Twardowski, Nadzieja powołania. Myśli o kapłaństwie, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2008, s. 17], 40(2008) nr 3, s. 154.

O. Szymon, Pokonywanie oporu, Świadectwa, 40(2008) nr 3, s. 155-158.

Ks. Roman, Towarzyszenie duchowe, Świadectwa, 40(2008) nr 3, s. 158-162.

Anna, Trzęsienie ziemi, Świadectwa, 40(2008) nr 3, s. 162-165.

Adamczewski Bartosz ks., Organy, ambona, witraże, Świadectwa, 40(2008) nr 3, s. 165-167.

Agnieszka, Księża nie wiedzieli, jak nam pomóc, Świadectwa, 40(2008) nr 3, s. 167-170.

Wardęski Jacek ks., Podzielić się pokojem, Świadectwa, 40(2008) nr 3, s. 170-173.

Madejowie Anna i Krzysztof, Wrzeszczeć czy słuchać?, Świadectwa, 40(2008) nr 3, s. 173-175.

Naumowicz Józef ks., Cztery przyjścia Pana, W drodze, Poznań 2007, ss. 268, oprac. kp, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 176-177.

Ryś Grzegorz ks., Ecce Homo, eSPe, Kraków 2007, ss. 126, oprac. kp, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 177-178.

Grzegorz z Nyssy, O stworzeniu człowieka, seria: Źródła Myśli Teologicznej, 39, tłum. Marta Przyszychowska, WAM, Kraków 2006, ss. 156, oprac. kp, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 178-179.

Lubich Chiara, Charyzmat jedności, Fundacja Mariapoli - Wydawnictwo M, Kraków 2007, ss. 545, oprac. ank, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 179-180.

Halik Tomáš ks., Noc spowiednika. Paradoksy małej wiary w epoce postoptymistycznej, tłum. Andrzej Babuchowski, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007, ss. 248, oprac. kp, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 180-182.

Juliana z Norwich, Objawienia Bożej Miłości, tłum. Aleksander Gomola, W drodze, Poznań 2007, ss. 275, oprac. kp, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 182-183.

Królikowski Bohdan, Akt oskarżenia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 155, oprac. pw, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 183-184.

Doherty Catherine de Hueck, Dusza mojej duszy. Droga do serca modlitwy, tłum. Maria Partyka, Katarzyna Dudek, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2007, ss. 136, oprac. aso, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 184-185.

Sujak Elżbieta, ABC psychologii komunikacji, WAM, Kraków 2006, ss. 95, oprac. ez, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 185-187.

Kocańda Bogdan OFMConv, Jak pomagać cierpiącym z powodu działania złych duchów. Poradnik, Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew”, Kraków 2007, ss. 183, oprac. jz, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 187.

Lis Marek ks., Zmagania duchownych u Bergmana, Film, 40(2008) nr 3, s. 188-192.

Pastores poleca