Mazurkiewicz Piotr ks., Od Redakcji, 37(2007) nr 4, s. 5-6.

Pawłowski Zdzisław ks., Starość według Biblii, Artykuły, 37(2007) nr 4, s. 7-15.

Strzelczyk Grzegorz ks., Chrystus wzorem dla starców?, Artykuły, 37(2007) nr 4, s. 16-22.

Jaworski Romuald ks., Co zasiejemy, to zbierzemy, Artykuły, 37(2007) nr 4, s. 23-32.

Pelanowski Augustyn OSPPE, Ciało Chrystusa i twoje ciało, Artykuły, 37(2007) nr 4, s. 33-42.

Prus Wojciech OP, Od butów do duszy, Artykuły, 37(2007) nr 4, s. 43-48.

Halkiewicz Franciszek, ABC troski o zdrowie, Artykuły, 37(2007) nr 4, s. 49-58.

Radecki Aleksander ks., Kurs pogodnego umierania, Artykuły, 37(2007) nr 4, s. 59-67.

Sanson Henri SJ, W stronę nieba, Artykuły, 37(2007) nr 4, s. 68-71.

Bł. Stanisław Papczyński, Pokój od Jezusa [w: Andrzej Pakuła MIC (red.), Abyście nie stali bezczynnie w winnicy Pańskiej (mps), Warszawa 2006, s. 105], 37(2007) nr 4, s. 72.

Nie dzielić Pisma Świętego na kawałki. Benedykt XVI odpowiada na pytania duchowieństwa rzymskiego, Nasza rozmowa, 37(2007) nr 4, s. 73-90.

Duchowni to nie korporacja zawodowa. Rozmowa z ks. Januszem Bodzonem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 37(2007) nr 4, s. 91-98.

Longchamps de Bérier Franciszek ks., Zachariasz, czyli o kapłanie niewierzącym i praktykującym, Nasza modlitwa, 37(2007) nr 4, s. 99-106.

Pieńkowska Maria, Modlitwa adoracji i przemijanie, Nasza modlitwa, 37(2007) nr 4, s. 107-116.

Skóra Wojciech MIC, Bł. Stanisław Papczyński z miłosierdziem wobec zmarłych, Nasza modlitwa, 37(2007) nr 4, s. 117-124.

Petrowa-Wasilewicz Alina, Strategia krzyża, Nad nauczaniem Kościoła, 37(2007) nr 4, s. 125-133.

Bł. Stanisław Papczyński, Aby się nie smucić [w: Andrzej Pakuła MIC (red.), Abyście nie stali bezczynnie w winnicy Pańskiej (mps), Warszawa 2006, s. 106], 37(2007) nr 4, s. 134.

Stanaszek Bogdan ks., „Aktywnie szkodliwy”, Z życia Kościoła, 37(2007) nr 4, s. 135-138.

Kuryś Agnieszka, Wspólnota Arka, Z życia Kościoła, 37(2007) nr 4, s. 139-143.

Kiernikowski Zbigniew bp, Biblia Jerozolimska” dla formacji wiary, Z życia Kościoła, 37(2007) nr 4, s. 144-153.

Bł. Stanisław Papczyński, Uczynki dzięki mocy Ducha [w: Andrzej Pakuła MIC (red.), Abyście nie stali bezczynnie w winnicy Pańskiej (mps), Warszawa 2006, s. 108], 37(2007) nr 4, s. 154.

Potocki Andrzej OP, Więź w parafii – więź z parafią, Pytania i odpowiedzi, 37(2007) nr 4, s. 155-159.

Bł. Stanisław Papczyński, Miłować, aby widzieć [w: Andrzej Pakuła MIC (red.), Abyście nie stali bezczynnie w winnicy Pańskiej (mps), Warszawa 2006, s. 35], 37(2007) nr 4, s. 160.

Bieliński Paweł, W gipsowym łóżku i gorsecie, Świadectwa, 37(2007) nr 4, s. 161-164.

Wojciechowski Piotr, Głosy we mgle, Świadectwa, 37(2007) nr 4, s. 164-166.

S. Urszula Anna, W szkole służby, Świadectwa, 37(2007) nr 4, s. 166-169.

Semaniak Anna, Ostatnia chwila, Świadectwa, 37(2007) nr 4, s. 170-172.

Jar Lech ks., Iść pewnie po niepewnych drogach, Świadectwa, 37(2007) nr 4, s. 172-174.

Druka Tereze, Źródło mocy, Świadectwa, 37(2007) nr 4, s. 175-177.

Vanhoye Albert kard., Manzi Franco , Vanni Ugo SI, Kapłaństwo Nowego Przymierza, tłum. Wiesława Dzieża, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2007, ss. 206, oprac. kp, Lektury, 37(2007) nr 4, s. 178-179.

Twardowski Jan, Autobiografia. Myśli nie tylko o sobie, t. I (ss. 354): Smak dzieciństwa 1915­1959, t. II (ss. 483): Czas coraz prędszy 1959­2006, oprac. Aleksandra Iwanowska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006­2007, oprac. mm, Lektury, 37(2007) nr 4, s. 179-180.

Klauza Karol , Pek Kazimierz MIC (red.), Mariologia Jana Pawła II. Problem interpretacji ­ sposób recepcji, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 235, oprac. kp, Lektury, 37(2007) nr 4, s. 180-181.

Augustyn z Hippony, O życiu szczęśliwym, seria: Źródła Myśli Filozoficznej, tłum. Anna Świderkówna, WAM, Kraków 2006, ss. 75, oprac. jj, Lektury, 37(2007) nr 4, s. 181-182.

Ruggiero Fabio, Szaleństwo chrześcijan. Poganie wobec chrześcijaństwa w pierwszych pięciu wiekach, tłum. Ewa Łukaszyk, WAM, Kraków 2007, ss. 252, oprac. ez, Lektury, 37(2007) nr 4, s. 182-184.

Forte Bruno, Istota chrześcijaństwa, tłum. Krystyna Kozak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 196, oprac. kg, Lektury, 37(2007) nr 4, s. 184-185.

Cisowski Bartłomiej, Drewniane kościoły w Małopolsce, Architektura, 37(2007) nr 4, s. 186-190.

Pastores poleca