Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 36(2007) nr 3, s. 5-6.

Haręzga Stanisław ks., Słowo o „dziś”, Artykuły, 36(2007) nr 3, s. 7-15.

Salij Jacek OP, Medytacja na temat czasu, Artykuły, 36(2007) nr 3, s. 16-24.

Rzeszowski Wojciech ks., Aby się nie zagubić, Artykuły, 36(2007) nr 3, s. 25-34.

Cencini Amedeo FdCC, Rozsmakowani w Słowie z dnia, Artykuły, 36(2007) nr 3, s. 35-48.

Mazurkiewicz Piotr ks., Polityczna poprawność, Artykuły, 36(2007) nr 3, s. 49-54.

Hinc Mateusz Roman OFMCap, Kiedy siedzę, siedzę, Artykuły, 36(2007) nr 3, s. 55-64.

Kudyba Wojciech, Modlitwa babci Malczakowej, Artykuły, 36(2007) nr 3, s. 65-72.

Na zawsze pozostał uczniem. Rozmowa z Bratem Markiem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 36(2007) nr 3, s. 73-80.

Eucharystia a misja Kościoła. Rozmowa z Alainem Mattheeuwsem SJ (rozmawia agencja ZENIT), Nasza rozmowa, 36(2007) nr 3, s. 81-89.

Św. Augustyn, Przewidujący Stwórca [w: Leokadia Małunowiczówna (red. i tłum.), Antologia modlitwy wczesnochrześcijańskiej, TN KUL, Lublin 1993, s. 104], 36(2007) nr 3, s. 90.

Dajczak Edward bp, Aby Jezus wygrał, Nasza modlitwa, 36(2007) nr 3, s. 91-97.

Paszkowska Teresa s., Bóg jest zajmujący, Nasza modlitwa, 36(2007) nr 3, s. 98-106.

Antoine-Emmanuel o., Modlić się psalmami, Nasza modlitwa, 36(2007) nr 3, s. 107-113.

Heschel Abraham J., Architektura czasu [w: Abraham J. Heschel, Szabat i jego znaczenie dla współczesnego człowieka, tłum. Henryk Halkowski, Wydawnictwo Atext, Gdańsk 1994, s. 13], 36(2007) nr 3, s. 114.

Kijas Zdzisław Józef OFMConv, Pierwszeństwo łaski , Nad nauczaniem Kościoła, 36(2007) nr 3, s. 115-122.

Zachara Maciej MIC, Eucharystia bez słów ustanowienia?, Nad nauczaniem Kościoła, 36(2007) nr 3, s. 123-133.

Sylwan z Góry Atos, Słowo i Duch [w: Sylwan z Góry Atos, Z zapisków, tłum. Andrzej Wojnowski, W drodze, Poznań 1996, s. 23], 36(2007) nr 3, s. 134.

Lasota Marek, Wyznanie wiary, Z życia Kościoła, 36(2007) nr 3, s. 135-139.

Brząkalik Piotr ks., Nazywać po imieniu, Z życia Kościoła, 36(2007) nr 3, s. 140-145.

Vanhoye Albert kard., Solidarni z grzesznikami [w: kard. Albert Vanhoye, Franco Manzi,Ugo Vanni SI, Kapłaństwo Nowego Przymierza, tłum. Wiesława Dzieża, Biblioteka Pastores 3, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2007, s. 51], 36(2007) nr 3, s. 146.

Wronka Andrzej, Czy joga to tylko zwykłe ćwiczenie? , Pytania i odpowiedzi, 36(2007) nr 3, s. 147-152.

M., Oczekiwany pokój serca, Świadectwa, 36(2007) nr 3, s. 153-157.

Br. Bogdan, Wiem, Kogo adoruję, Świadectwa, 36(2007) nr 3, s. 157-158.

Krzywicki Robert MIC, Owoce zbierze ktoś inny, Świadectwa, 36(2007) nr 3, s. 159-161.

Masiulanis Krzysztof ks., Z Panem Bogiem na motocyklu, Świadectwa, 36(2007) nr 3, s. 162-164.

Ks. Sławomir, Dojrzewanie do odpowiedzialności, Świadectwa, 36(2007) nr 3, s. 164-167.

Bardski Krzysztof ks., Tramping, czyli gdzie cię nogi poniosą, Świadectwa, 36(2007) nr 3, s. 167-170.

Riccardi Andrea, Bóg się nie boi. Moc Ewangelii w zmieniającym się świecie, tłum. Krystyna Kozak, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2006, ss. 238, oprac. ws, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 171-172.

Louf André, W szkole kontemplacji, tłum. Zofia Pająk, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2006, ss. 304, oprac. kp, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 172-173.

Granat Wincenty ks., Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego, Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 459, oprac. kg, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 173-174.

Groeschel Benedict J. CFR, Wyjść z mroku. Co robić gdy życie straciło sens?, tłum. Jacek Partyka, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2006, ss. 254, oprac. mm, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 174-175.

Padovani Martin H., Uleczyć zranione uczucia. Jak przezwyciężyć trudności życiowe, tłum. Anna Koziarz­Goduła, wyd. II, WAM, Kraków 2006, ss. 134, oprac. ez, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 175-176.

Bieliński Paweł (red.), Uczył kochać Kościół. Ksiądz Tadeusz Gogolewski we wspomnieniach, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2006, ss. 264, oprac. apw, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 176-177.

Trobisch Ingrid, Być kobietą, tłum. Irena Doleżal­Nowicka, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2006, ss. 165, oprac. er, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 177-178.

Borriello Luigi, Prostota serca. Antonina Meo Nennolina, tłum. Andrzej Spurgjasz, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2006, ss. 167, oprac. kp, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 178-179.

Bischkopf Jeannette, Jak żyć z osobami cierpiącymi na depresję, tłum. Urszula Poprawska, WAM, Kraków 2006, ss. 168, oprac. aj, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 179-180.

Pociej Bohdan, Z perspektywy muzyki. Wybór szkiców, Towarzystwo „Więź”, Biblioteka „Więzi”, 184, Warszawa 2005, ss. 340, oprac. ajo, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 180-181.

Bastian Bernard, Tajemnice innego świata. Okultyzm, satanizm, parapsychologia, Wydawnictwo eSPe, tłum. Jacek Masłoń, Kraków 2006, ss. 190, oprac. ag, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 181-183.

Roszkowski Wojciech, Droga przez mgłę, Instytut Jagielloński, Warszawa 2006, ss. 176, oprac. pse, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 183-184.

Michońska-Dynek Patrycja, Chrześcijańskie granie, Muzyka, 36(2007) nr 3, s. 185-189.

Pastores poleca