Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 35(2007) nr 2, s. 5-6.

Wróbel Mirosław Stanisław ks., Uczniowie z Emaus w drodze z Jerozolimy śmierci do Jerozolimy życia, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 7-14.

Siemieniewski Andrzej bp, Wziął chleb, połamał go i dawał im, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 15-21.

Bardski Krzysztof ks., Rany Zmartwychwstałego, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 22-28.

Bortkiewicz Paweł TChr, Kryzys w drodze – droga kryzysu, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 29-36.

Kiernikowski Zbigniew bp, Od religijności do wiary, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 37-44.

Grzybowski Jerzy, Formacja serca, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 45-52.

Cholewa Mirosław ks., O dzieleniu się swoimi przeżyciami, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 53-57.

Bartkowicz Wojciech ks., Rozmowy z seminarzystami, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 58-63.

Radacki Artur ks., Wypalenie – rozczarowane oczekiwania, Artykuły, 35(2007) nr 2, s. 64-70.

Opuścić przyjaciół dla rekolekcji. Rozmowa z Józefem Augustynem SJ i Krzysztofem Wonsem SDS (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 35(2007) nr 2, s. 71-87.

Prorok na co dzień [w: kard. Léon Joseph Suenens (red.), Dokumenty z Malines, Wydawnictwo M, Kraków 1998, s. 73], 35(2007) nr 2, s. 88.

Szmydki Ryszard OMI, Aby wierzyć, aby kochać, Nasza modlitwa, 35(2007) nr 2, s. 89-99.

S. Cécile, W mocy psalmów, Nasza modlitwa, 35(2007) nr 2, s. 100-106.

Rey Dominique bp, Milczenie św. Józefa, Nasza modlitwa, 35(2007) nr 2, s. 107-111.

Pierwszeństwo doświadczenia? [w: kard. Léon Joseph Suenens (red.), Dokumenty z Malines, Wydawnictwo M, Kraków 1998, s. 471-472], 35(2007) nr 2, s. 112.

Turzyński Piotr ks., Kapłaństwo według Benedykta XVI, Nad nauczaniem Kościoła, 35(2007) nr 2, s. 113-124.

Lubowicki Kazimierz OMI, Rodzina – rozwój czy samozagłada?, Nad nauczaniem Kościoła, 35(2007) nr 2, s. 125-132.

Myszor Jerzy ks., Nie poprosił o łaskę, Z życia Kościoła, 35(2007) nr 2, s. 133-136.

Śliwiński Piotr Jordan OFMCap, Szkoła dla Spowiedników, Z życia Kościoła, 35(2007) nr 2, s. 137-143.

Kulczycka Anna, Misje są wszędzie, Z życia Kościoła, 35(2007) nr 2, s. 144-150.

Naumowicz Paweł MIC, Porzucić kapłaństwo z dnia na dzień?, Pytania i odpowiedzi, 35(2007) nr 2, s. 151-155.

Duch Święty uwrażliwia na zło grzechu [w: kard. Léon Joseph Suenens (red.), Dokumenty z Malines, Wydawnictwo M, Kraków 1998, s. 357-358], 35(2007) nr 2, s. 156.

Andrzejewski Ryszard CSMA, Pokusa, która nawiedza każdego, Świadectwa, 35(2007) nr 2, s. 157-161.

Saj Anna, Staliśmy się bankrutami, Świadectwa, 35(2007) nr 2, s. 161-164.

Grzegorczyk Sławomir ks., Te rekolekcje były inne, Świadectwa, 35(2007) nr 2, s. 164-166.

Paszkowska Teresa s., Szukam Boga mówiącego, Świadectwa, 35(2007) nr 2, s. 167-169.

Muszyński Robert ks., Spojrzenie wolne od pożądania, Świadectwa, 35(2007) nr 2, s. 169-172.

O. Marek, Pojednanie z przeszłością, Świadectwa, 35(2007) nr 2, s. 172-175.

Ratzinger Joseph kard., Eucharystia. Bóg blisko nas, tłum. Monika Rodkiewicz, Wydawnictwo M, Kraków 2005, ss. 176, oprac. kp, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 176-177.

Schönborn Christoph kard., Pokarm życia. Tajemnica Eucharystii, tłum. Bogusław Widła, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2006, ss. 152, oprac. mz, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 177-178.

Węcławski Tomasz ks., Pascha Jezusa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, ss. 132, oprac. rs, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 178-179.

Myszor Jerzy (red.), Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945­1989, t. III, Verbinum, Warszawa 2006, ss. 435, oprac. kp, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 179-180.

Evdokimov Michel, Otworzyć swe serce, tłum. Helena Sobieraj, Poznań 2006, ss. 140, oprac. ez, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 180-181.

Miłość nie zna granic. Życie i cierpienie Erzsébet Galgóczy, tłum. Małgorzata Moczulak, Wydawnictwo Fronda - Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2006, ss. 232, oprac. ak, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 181-182.

Życiński Józef abp, Okruchy Słowa, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2005, ss. 152, oprac. js, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 182-183.

Cencini Amedeo, Drzewo życia. Ku modelowi formacji początkowej i permanentnej, tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2006, ss. 356, oprac. aj, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 183-185.

Kessler Volker, Krytykować nie raniąc. Nauka płynąca z przypowieści Salomona, tłum. Natasza Stelmaszyk, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2006, ss. 64, oprac. er, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 185-186.

Iwińska Paulina, Przyszedł czas (Wielka cisza, reż. Philip Gröning), Film, 35(2007) nr 2, s. 187-190.

Pastores poleca