Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 30(2006) nr 1, s. 5-6.

Plech Jacek ks., Wybrać się do ich świata, Artykuły, 30(2006) nr 1, s. 7-15.

Koseła Krzysztof, Młodzi początku XXI wieku, Artykuły, 30(2006) nr 1, s. 16-26.

Kruszewski Zbigniew, Kultura młodzieżowa, Artykuły, 30(2006) nr 1, s. 27-33.

Perfuński Marcin, Pasterz pilnie poszukiwany, Artykuły, 30(2006) nr 1, s. 34-44.

Jędrzejewski Wojciech OP, Niespokojne pytania, Artykuły, 30(2006) nr 1, s. 45-50.

Rzeszowski Wojciech ks., Powołanie jako dialog, Artykuły, 30(2006) nr 1, s. 51-57.

Śliwiński Przemysław ks., Klerycy o sobie, Artykuły, 30(2006) nr 1, s. 58-66.

Kołek Andrzej ks., Wśród ministrantów, Artykuły, 30(2006) nr 1, s. 67-73.

Św. Bazyli Wielki, Wejrzyj, Panie [z anafory św. Bazylego Wielkiego, w: Henryk Paprocki (oprac.), Wieczerza mistyczna. Anafory eucharystyczne chrześcijańskiego Wschodu, PAX, Warszawa 1988, s. 273], 30(2006) nr 1, s. 74.

Ksiądz i młodzi. Rozmowa panelowa (ks. bp Henryk Tomasik, ks. Piotr Mazurkiewicz, ks. Artur Ważny, Piotr Semka, Maria Rogaczewska, prowadzi Marcin Przeciszewski), Nasza rozmowa, 30(2006) nr 1, s. 75-85.

Jak przełożyć podniecenie na wzruszenie. Rozmowa z Janem Górą OP (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 30(2006) nr 1, s. 86-94.

Gueudet Philippe ks., Madeleine Delbrêl i słowo Boże, Nasza modlitwa, 30(2006) nr 1, s. 95-98.

Wons Krzysztof SDS, Kontemplacja Słowa w codzienności, Nasza modlitwa, 30(2006) nr 1, s. 99-103.

S. Marie-Laure, Błogosławieni cisi, Nasza modlitwa, 30(2006) nr 1, s. 104-109.

Rodigast Samuel, Co czyni Bóg, jest dobrze tak [w: Śpiewnik ewangelicki, Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 2002, s. 909-910], 30(2006) nr 1, s. 110.

Benedykt XVI, Niech Chrystus będzie dla was wszystkim, Nad nauczaniem Kościoła, 30(2006) nr 1, s. 111-115.

Draguła Andrzej ks., Projekt na wieczność, Nad nauczaniem Kościoła, 30(2006) nr 1, s. 116-124.

Pawlukiewicz Piotr ks., SMS dla JP2, Z życia Kościoła, 30(2006) nr 1, s. 125-128.

Defois Gérard abp, Biskup i troska o zabłąkaną owcę, Z życia Kościoła, 30(2006) nr 1, s. 129-131.

Zarzeczny Eugeniusz MIC, Jak być duszpasterzem sióstr zakonnych, Z życia Kościoła, 30(2006) nr 1, s. 132-137.

Benedykt XVI, Sytuacja młodych [w: Benedykt XVI, Przemówienie do pierwszej grupy biskupów polskich podczas ich wizyty ad limina Apostolorum, 26 listopada 2005], 30(2006) nr 1, s. 138.

Salij Jacek OP, Duchowni, którzy współpracowali z SB, Pytania i odpowiedzi, 30(2006) nr 1, s. 139-143.

Heschel Abraham J., O Bogu ukrywającym się [w: Abraham J. Heschel, Człowiek nie jest sam. Filozofia religii, tłum. Katarzyna Wojtkowska-Lipska, SIW Znak, Kraków 2001, s. 131-132], 30(2006) nr 1, s. 144.

Jaskuła Andrzej ks., Gdyby moja mama widziała, jak jej skarb cierpi..., Świadectwa, 30(2006) nr 1, s. 145-148.

Janyga Wojciech, Chrystus otwiera nam oczy, Świadectwa, 30(2006) nr 1, s. 148-150.

Ks. D.M.D., Stąpanie po jedwabiu, Świadectwa, 30(2006) nr 1, s. 151-152.

Bosakowski Ryszard OP, Docenić cierpienie, Świadectwa, 30(2006) nr 1, s. 152-155.

Wróblewska Katarzyna, Otwarty kościół, Świadectwa, 30(2006) nr 1, s. 155-157.

Br. Charles-Louis, Dwie drogi do świętości?, Świadectwa, 30(2006) nr 1, s. 158-159.

Riccardo, Dar diakonatu stałego, Świadectwa, 30(2006) nr 1, s. 159-162.

S. Maria Stefania OSF, Jeden chór wielbiący Trójjedynego Boga, Świadectwa, 30(2006) nr 1, s. 162-165.

Wystarczyło patrzenie [w: Lucien Regnault (oprac.), Abba, powiedz mi słowo... Wybór apoftegmatów, tłum. s. Małgorzata Borkowska OSB, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 1997, s. 129], 30(2006) nr 1, s. 166.

Listy, 30(2006) nr 1, s. 167-168.

Mnich Kartuski, Eucharystia – tajemnica ślubna, tłum. ks. Robert Skrzypczak, Wydawnictwo Fronda - Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2005, ss. 135, oprac. rs, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 169-170.

Trochu Francis, Proboszcz z Ars. Święty Jan Maria Vianney 1786­1859, tłum. abp Piotr Mańkowski, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2004, ss. 416, oprac. ez, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 170-171.

Foucauld Karol de, Z biegiem czasu. Antologia pism duchowych, tłum. Magdalena Brodniewicz, W drodze, Poznań 2004, ss. 260, oprac. th, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 171-173.

Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, tłum. Grzegorz Sowinski, SIW Znak, Kraków 2005, ss. 428, oprac. kp, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 173-174.

Merton Thomas, Ostatni z Ojców. Św. Bernard z Clairvaux. Encyklika „Doctor Mellifluus”, tłum. Marcin Sabiniewicz, Biblioteka Duchowości Cysterskiej, t. 2, Wydawnictwo św. Bernarda, Skoczów 2004, ss. 120, oprac. jn, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 174-175.

Bonhoeffer Dietrich, Psalmy. Modlitewnik Biblii, tłum. Bogusław Widła, ks. Alfred Tschirschnitz, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2004, ss. 86, oprac. kp, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 175-176.

Królikowski Wacław SJ, Duchowy rozwój. Dynamika „Ćwiczeń Duchowych” św. Ignacego Loyoli, WAM, Kraków 2005, ss. 194, oprac. ps, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 176-177.

Jankowski Augustyn OSB, Dwadzieścia dialogów Jezusa, Wydawnictwo Nemrod, Kraków 2004, ss. 164, oprac. as, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 177-178.

Przygody z Opatrznością. Z bp. I. Jeżem rozmawiają A. Petrowa­Wasilewicz i ks. K. Kukowka, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2004, ss. 231, oprac. kp, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 178-179.

Sedlak Włodzimierz ks., Pójdź za Mną. Rekolekcje dla duchowieństwa, Wydawnictwo Continuo, Radom 2002, ss. 222, oprac. kp, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 179-180.

Staniek Edward ks., Miłość wolna, mądra, odpowiedzialna, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2005, ss. 111, oprac. ps, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 180-181.

Świderkówna Anna, Od bogów pogańskich do Boga żywego. Z profesor Anną Świderkówną rozmawia o. Włodzimierz Zatorski OSB, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2004, ss. 120, oprac. kp, Lektury, 30(2006) nr 1, s. 181-182.

Wojciechowski Piotr, Nie dojrzewa się bez ojczyzny, Film, 30(2006) nr 1, s. 183-187.

Pastores poleca