Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 29(2005) nr 4, s. 5-6.

Szlaga Jan Bernard bp, Nieznajomość Biblii nieznajomością Eucharystii, Artykuły, 29(2005) nr 4, s. 7-17.

Monicault Antoine de ks., Przejście Pana, Artykuły, 29(2005) nr 4, s. 18-26.

Kudasiewicz Józef ks., Przemieniające zstępowanie Ducha, Artykuły, 29(2005) nr 4, s. 27-38.

Cordes Paul Josef abp, Na Jego pamiątkę – aż do śmierci, Artykuły, 29(2005) nr 4, s. 39-48.

Wencel Korneliusz EC, Milczenie podczas liturgii, Artykuły, 29(2005) nr 4, s. 49-54.

Makuchowska Marzena, O zrozumiałości tekstów religijnych, Artykuły, 29(2005) nr 4, s. 55-64.

Harmonia między słowem a znakiem. Rozmowa z ks. Józefem Górzyńskim (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 29(2005) nr 4, s. 65-74.

Diakonat stały w Polsce. Rozmowa z ks. bp. Andrzejem Suskim (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 29(2005) nr 4, s. 75-80.

Wons Krzysztof SDS, Na początku było rozgoryczenie, Nasza modlitwa, 29(2005) nr 4, s. 81-90.

Cantalamessa Raniero OFMCap, Ksiądz w szkole modlitwy, Nasza modlitwa, 29(2005) nr 4, s. 91-104.

Kotlewski Tadeusz SJ, Jak nauczyć się rachunku sumienia, Nasza modlitwa, 29(2005) nr 4, s. 105-112.

Szostek Andrzej MIC, Człowiek drogą Kościoła, Nad nauczaniem Kościoła, 29(2005) nr 4, s. 113-121.

Czerwik Stanisław ks., Być mistagogiem, Nad nauczaniem Kościoła, 29(2005) nr 4, s. 122-130.

Węckowski Wojciech ks., Szybki rozwój mediów, Nad nauczaniem Kościoła, 29(2005) nr 4, s. 131-136.

Wąsowicz Jarosław SDB, W obozach koncentracyjnych, Z życia Kościoła, 29(2005) nr 4, s. 137-142.

Mazurkiewicz Piotr ks., Macierzyńska pamięć Kościoła, Z życia Kościoła, 29(2005) nr 4, s. 143-150.

Czaja Andrzej ks., Sobór Watykański II w testamencie, Pytania i odpowiedzi, 29(2005) nr 4, s. 151-154.

Zakonnik, Powrót do adoracji, Świadectwa, 29(2005) nr 4, s. 155-157.

Sikorski Jan ks., Zgubione klucze, Świadectwa, 29(2005) nr 4, s. 157-160.

Ks. R, W duchu Karola de Foucauld, Świadectwa, 29(2005) nr 4, s. 160-163.

Sosnowska Elżbieta s., Boję się umierania, Świadectwa, 29(2005) nr 4, s. 163-166.

Cichy Stefan bp, Dar największy, Świadectwa, 29(2005) nr 4, s. 166-169.

Tomaszewicz Kazimierz CVD, Pozbawieni Mszy świętej, Świadectwa, 29(2005) nr 4, s. 169-175.

Ks. H, Chrystus sam prowadzi wszystkie sprawy, Świadectwa, 29(2005) nr 4, s. 175-176.

Danielski Wojciech ks., Pana mojego spotykam... w słowie i w sakramencie, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2005, ss. 178, oprac. kp, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 177-178.

Cordes Paul Josef abp, Zagubione ojcostwo, tłum. Jan Koźbiał, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin 2005, ss. 228, oprac. kp, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 178-179.

Kiernikowski Zbigniew bp, Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne, cz. I, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa - Siedlce 2004, ss. 208, oprac. kp, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 179-180.

Nouwen Henri J. M., W imię Jezusa. Refleksje nad chrześcijańskim przywództwem, tłum. Dorota Chabrajska, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004, ss. 96, oprac. mch, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 180-181.

Cantalamessa Raniero OFMCap, Eucharystia nasze uświęcenie. Tajemnica Wieczerzy Pańskiej, wyd. II, tłum. Andrzej J. Zębik OFMCap, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2004, ss. 184, oprac. dsz, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 181-182.

Kucharczyk Grzegorz, Pierwszy holocaust XX wieku, Biblioteka Frondy, Warszawa 2004, ss. 223, oprac. kp, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 182-183.

Terruwe Anna A., Baars Conrad W., Integracja emocjonalna. Jak uwierzyć, że jesteś kochany i potrafisz kochać, tłum. Magdalena Ciszewska, seria: Psychologia i wiara, W drodze, Poznań 2004, ss. 232, oprac. ak, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 183-184.

Szestow Lew, Tylko wiara. Antologia tekstów, tłum. Patrycja Wyligała, Wydawnictwo M, Kraków 2004, ss. 262, oprac. dsz, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 184-185.

Kindziuk Milena, Tu słychać głos ks. Jerzego, Muzeum, 29(2005) nr 4, s. 186-188.

Pastores poleca