Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, nr spec. 1(2005), s. 5-6.

Kudasiewicz Józef ks., Biblijne rady i przestrogi dla proroków słowa Bożego, Artykuły, nr spec. 1(2005), s. 7-17.

Kiernikowski Zbigniew bp, Moc umierania duchową cechą pasterza, Artykuły, nr spec. 1(2005), s. 18-27.

Giertych Wojciech OP, Przez Niego, z Nim i w Nim..., Artykuły, nr spec. 1(2005), s. 28-37.

Jan Paweł II, Nowy sens cierpienia [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 171-172], nr spec. 1(2005), s. 38.

Rytm pracy i odpoczynku. Rozmowa z Krystyną Kotową (rozmawiają Kazimierz Pek MIC i Artur Radacki MIC), Nasza rozmowa, nr spec. 1(2005), s. 39-46.

Nie możemy bać się kobiet. Rozmowa z Mieczysławem Kożuchem SJ (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, nr spec. 1(2005), s. 47-60.

Vanier Jean, Światło pośród nędzy, Nasza modlitwa, nr spec. 1(2005), s. 61-63.

Pleskaczyński Jacek SJ, Dialog Jezusa ze światem, Nasza modlitwa, nr spec. 1(2005), s. 64-68.

Siemieniewski Andrzej ks., Eucharystia – tajemnica wzruszenia i wdzięczności, Nad nauczaniem Kościoła, nr spec. 1(2005), s. 69-74.

Pieńkowski Marek OP, Wielka Europa – wielkie wyzwanie dla Kościoła, Nad nauczaniem Kościoła, nr spec. 1(2005), s. 75-83.

Jan Paweł II, W Bożych rękach [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 57], nr spec. 1(2005), s. 84.

Naumowicz Józef ks., Najlepsze kazanie Papieża do księży, Z życia Kościoła, nr spec. 1(2005), s. 85-87.

Mundadan Kuriakose ks., Matka Teresa – ikona Bożej miłości, Z życia Kościoła, nr spec. 1(2005), s. 88-92.

Augustyn Józef SJ, Napomnienie braterskie, Pytania i odpowiedzi, nr spec. 1(2005), s. 93-98.

Cholewa Mirosław ks., Ucieczka do przodu, Pytania i odpowiedzi, nr spec. 1(2005), s. 99-101.

Jan Paweł II, W mocy Ducha Świętego [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 153-154], nr spec. 1(2005), s. 102.

Ważny Artur ks., „Urlop” na Przystanku Jezus, Świadectwa, nr spec. 1(2005), s. 103-108.

Ksiądz, Odszedłem z kapłaństwa, Świadectwa, nr spec. 1(2005), s. 109-111.

Ks. X, Moje zaległe Amen, Świadectwa, nr spec. 1(2005), s. 111-113.

Jan Paweł II, Nadzieja na wyzwolenie [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 172], nr spec. 1(2005), s. 114.

Pastores poleca