Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 23(2004) nr 2, s. 5-6.

Jastrząb Dariusz ks., Między Bogiem a człowiekiem, Artykuły, 23(2004) nr 2, s. 7-12.

Giertych Wojciech OP, Rozbić mur nienawiści, Artykuły, 23(2004) nr 2, s. 13-22.

Wójcik Jacek, Prorok znad Gangesu, Artykuły, 23(2004) nr 2, s. 23-29.

Jaskóła Piotr ks., Ukryte świadectwo Ducha, Artykuły, 23(2004) nr 2, s. 30-36.

Szcześniak Jakub ks., Dar słuchania, Artykuły, 23(2004) nr 2, s. 37-45.

Kudasiewicz Józef ks., Biblijne rady i przestrogi dla proroków słowa Bożego, Artykuły, 23(2004) nr 2, s. 46-59.

Kudyba Wojciech, Zagadka Paulo Coelho, Artykuły, 23(2004) nr 2, s. 60-67.

Kiedy ludzie słuchają słowa [w: Kongregacja ds. Duchowieństwa, Kapłan, głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, II, 1], 23(2004) nr 2, s. 68.

O komunikacji duszpasterskiej. Rozmowa z Bogusławem Szpakowskim SAC (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 23(2004) nr 2, s. 69-75.

Sztuka przemawiania. Rozmowa z Ewą Iżykowską (rozmawia Tadeusz Pulcyn), Nasza rozmowa, 23(2004) nr 2, s. 76-80.

Przyszłością Kościoła są małe wspólnoty. Rozmowa z ks. abp. Bolesławem Pylakiem (rozmawia Sławomir Jacek Żurek), Nasza rozmowa, 23(2004) nr 2, s. 81-85.

Między populizmem a poczuciem bezradności. Rozmowa z Krzysztofem Mądelem SJ (rozmawia Bogumił Łoziński), Nasza rozmowa, 23(2004) nr 2, s. 86-92.

Sękalski Cezary, Św. Ignacy Loyola jako nauczyciel modlitwy medytacyjnej, Nasza modlitwa, 23(2004) nr 2, s. 93-100.

Wons Krzysztof SDS, Potrzebujemy kontemplacji Jezusa, Nasza modlitwa, 23(2004) nr 2, s. 101-17.

Dyrek Krzysztof SJ, Powołanie proroka Jeremiasza, Nasza modlitwa, 23(2004) nr 2, s. 108-114.

Jan Paweł II, Pragnienie życia braterskiego, Nad nauczaniem Kościoła, 23(2004) nr 2, s. 115-120.

Jędryszek Janusz OFMConv, Triduum Paschalne w Darłowie, Z życia Kościoła, 23(2004) nr 2, s. 121-135.

Monicault Antoine de ks., Droga do Słowa, Z życia Kościoła, 23(2004) nr 2, s. 136-143.

Radecki Aleksander ks., Seminarium, klerycy i... komórki, Z życia Kościoła, 23(2004) nr 2, s. 144-150.

Huk Tadeusz ks., Gdy penitent nie widzi swoich grzechów, Pytania i odpowiedzi, 23(2004) nr 2, s. 151-154.

Ks. MJ, Alarm w sumieniu, Świadectwa, 23(2004) nr 2, s. 155-158.

Jolanta, Światło na mojej ścieżce, Świadectwa, 23(2004) nr 2, s. 158-161.

Ks. Jerzy, Wybrałem szczęście, Świadectwa, 23(2004) nr 2, s. 161-164.

S. Maria, Trud zawierzenia, Świadectwa, 23(2004) nr 2, s. 164-167.

Ks. Marek, Musiałem się czymś wykazać, Świadectwa, 23(2004) nr 2, s. 167-169.

Zwyrtek Stanisław ks., Służba, a nie serwis usługowy, Świadectwa, 23(2004) nr 2, s. 169-171.

Kempiak Ryszard SDB, Weź księgę Pisma Świętego... Propozycje „lectio divina” na Adwent i czas przygotowania paschalnego, Wydawnictwo Lamis, Wrocław 2003, ss. 341, oprac. ps, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 172-173.

Bastiaansen Louis br., Ikony Wielkiego Tygodnia. Teologia i symbolika ikon, tłum. Teresa van­Loo Jaroszyk, Wydawnictwo Homini, Kraków 2003, ss. 110, oprac. dsz, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 173-174.

Św. Grzegorz z Nazjanzu, Opowieść o moim życiu, tłum. Anna M. Komornicka, W drodze, Poznań 2003, ss. 98, oprac. jn, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 174-175.

Guardini Romano, Pismo Święte i nauka wiary. Poznanie duchowe, które otrzymuje się w darze, tłum. Konrad Czuba, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2002, ss. 67, oprac. pk, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 175-176.

Philippe Jacques, Wolność wewnętrzna. Moc wiary nadziei i miłości, tłum. Andrzej Graboń, Wydawnictwo M, Kraków 2003, ss. 171, oprac. dsz, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 176-177.

Caussade Jean­Pierre de SJ, Powierzenie się Bożej Opatrzności, tłum. Joanna Gorecka­Kalita, WAM, Kraków 2003, ss. 160, oprac. dsz, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 177-178.

Groeschel Benedict J. CFR, Moc w słabości. Jak pokonywać swoje wady w drodze ku Bogu, tłum. Jan Maciej Głogoczowski, eSPe, Kraków 2003, ss. 186, oprac. ez, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 178-179.

Sherwin Byron L., Abraham Joshua Heschel, tłum. Marta Kapera, WAM, Kraków 2003, ss. 105, oprac. kp, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 179-180.

Św. Katarzyna z Genui, Traktat o czyśćcu, tłum. S. Leonia, Oficyna Wydawnicza Viator, Warszawa 2003, ss. 72, oprac. rp, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 180-181.

Hildebrand Dietrich von, Koń trojański w Mieście Boga, tłum. Jerzy Wocial, Fronda, Warszawa 2000, ss. 215, oprac. mch, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 181-182.

Bieliński Paweł, Muzyka zrodzona z cierpienia, Balet, 23(2004) nr 2, s. 183-186.

Pastores poleca