Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 22(2004) nr 1, s. 5-6.

Petry Mroczkowska Joanna, Amerykańscy biskupi odnowy, Artykuły, 22(2004) nr 1, s. 7-13.

Owsiany Ewa, Jak biskup nie przestał być Wujkiem, Artykuły, 22(2004) nr 1, s. 14-20.

Baresta Luc, Ambasador łaskawego Boga, Artykuły, 22(2004) nr 1, s. 21-33.

Hajduk Tadeusz SJ, Jak Jezus formował Apostołów, Artykuły, 22(2004) nr 1, s. 34-42.

Mahony Roger kard., Katedra w nowym tysiącleciu, Artykuły, 22(2004) nr 1, s. 43-53.

Mazurkiewicz Piotr ks., Solidarność – polska specjalność?, Artykuły, 22(2004) nr 1, s. 53-64.

Biskup – ojciec, pasterz, przyjaciel. Rozmowa panelowa (ks. abp Józef Życiński, ks. bp Edward Dajczak, ks. bp Ignacy Jeż, prowadzi Marcin Przeciszewski), Nasza rozmowa, 22(2004) nr 1, s. 65-75.

W towarzystwie Ducha Świętego. Rozmowa z André Loufem SOCist (rozmawia Vittoria Prisciandaro), Nasza rozmowa, 22(2004) nr 1, s. 76-80.

Przejrzyste człowieczeństwo. Rozmowa z Anselmem Grünem OSB (rozmawia Krzysztof Wons SDS), Nasza rozmowa, 22(2004) nr 1, s. 81-85.

Jan Paweł II, W szkole Ducha Świętego [w: Jan Paweł II, Pastores gregis, 28], 22(2004) nr 1, s. 86.

Borisevičius Vincentas bp, Miłujcie waszych nieprzyjaciół, Nasza modlitwa, 22(2004) nr 1, s. 87-92.

Naumowicz Józef ks., Pokora drabiną do nieba, Nasza modlitwa, 22(2004) nr 1, s. 93-99.

Soubrier Georges bp, Umieć się zatrzymać, Nasza modlitwa, 22(2004) nr 1, s. 100-101.

Jan Paweł II, Zanurzony w słowie Pana [w: Jan Paweł II, Pastores gregis, 15], 22(2004) nr 1, s. 102.

Jan Paweł II, Służyć Jego owczarni, Nad nauczaniem Kościoła, 22(2004) nr 1, s. 103-106.

Siemieniewski Andrzej ks., Eucharystia – tajemnica wzruszenia i wdzięczności, Nad nauczaniem Kościoła, 22(2004) nr 1, s. 107-112.

Sroka Józef ks., O pobożności ludowej i liturgii, Nad nauczaniem Kościoła, 22(2004) nr 1, s. 113-123.

Jan Paweł II, Przed Panem [w: Jan Paweł II, Pastores gregis, 16], 22(2004) nr 1, s. 124.

Mariański Janusz ks., Czy Kościół traci młodzież?, Z życia Kościoła, 22(2004) nr 1, s. 125-135.

Waloszek Joachim ks., Komunia i Wyzwolenie, Z życia Kościoła, 22(2004) nr 1, s. 136-144.

Pleskaczyński Jacek SJ, Bolesne odejścia, Pytania i odpowiedzi, 22(2004) nr 1, s. 145-149.

Jan Paweł II, Odpowiedzialne posłuszeństwo [w: Jan Paweł II, Pastores gregis, 19], 22(2004) nr 1, s. 150.

Jędryka Irena Urszula s., Spowiedź pod drzewem mango, Świadectwa, 22(2004) nr 1, s. 151-153.

Dembowski Bronisław bp, Wyzbyć się uprzedzeń, Świadectwa, 22(2004) nr 1, s. 153-156.

Tomasik Henryk bp, Słuchać oczekiwań, Świadectwa, 22(2004) nr 1, s. 156-159.

Ambros Pavel SJ, Jeszcze będziemy musieli przejść niejedno, Świadectwa, 22(2004) nr 1, s. 159-162.

S. Teresa, Odzyskiwanie wolności, Świadectwa, 22(2004) nr 1, s. 162-165.

Świecki kolega z pracy, Nie wszystko zależy ode mnie, Świadectwa, 22(2004) nr 1, s. 165-169.

Engelbrecht Edward ks., Kapłaństwo obwarowane ślubami, Świadectwa, 22(2004) nr 1, s. 169-171.

Jan Paweł II, Prymat łaski [w: Jan Paweł II, Pastores gregis, 12], 22(2004) nr 1, s. 172.

Listy, 22(2004) nr 1, s. 173-174.

Thigpen Paul, Krew męczenników. Historie katolików, którzy oddali życie za wiarę, tłum. Jerzy Wolak, WAM, Kraków 2003, ss. 232, oprac. as, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 175-176.

Schönborn Christoph kard., Bóg zesłał Syna swego. Chrystologia, tłum. i oprac. Lucjan Balter SAC, seria: Amateca. Podręczniki teologii katolickiej, 7, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2002, ss. 446, oprac. kp, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 176-178.

Paweł VI, Modlitwy do Chrystusa, tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo Księży Sercanów „SCJ”, Kraków 2000, ss. 158, oprac. pk, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 178-179.

Wilanowski Cyprian (red.), Teczki Wojtyły, seria: Z najnowszej historii Kościoła, IW PAX, Warszawa 2003, ss. 464, oprac. kp, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 179.

Kwiecień Tomasz OP, Błogosławione marnowanie. O Mszy świętej z ojcem Tomaszem Kwietniem OP rozmawiają Jacek Borkowicz i Ireneusz Cieślik, SIW Znak, Kraków 2003, ss. 277, oprac. bp, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 180-181.

Kiedy Jezus przychodzi w glanach, Wydawnictwo IN PLUS, Gorzów Wlkp. 2003, ss. 122, oprac. szb, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 181-182.

Gulisano Paolo, Tolkien. Mit i łaska, tłum. Agnieszka Kuciak, W drodze, Poznań 2002, ss. 232, oprac. szb, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 182-183.

Cencini Amedeo, Manenti Alessandro, Psychologia a formacja. Struktura i dynamika, tłum. Krystyna Kozak, seria: Psychologia i formacja, WAM, Kraków 2002, ss. 368, oprac. ez, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 183-184.

Babuchowski Szymon, Piekło pamięci, Wystawa, 22(2004) nr 1, s. 185-188.

Pastores poleca