Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 21(2003) nr 4, s. 5-6.

Bardski Krzysztof ks., Naśladowanie Jezusa w miłości do Kościoła, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 7-16.

Rondet Michel SJ, Celibat ewangeliczny a świat ludzkich relacji, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 17-23.

Ruszała Andrzej OCD, Czy „Bóg sam wystarcza”?, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 24-35.

Mattheeuws Alain SJ, Znaczenie ciała i wstrzemięźliwości, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 36-49.

Jaworski Romuald ks., Co ksiądz powinien wiedzieć o swej seksualności?, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 50-61.

Grzywocz Krzysztof ks., Czy zakochani będą zbawieni?, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 62-70.

S. Bernadetta, Z dziennika formatorki, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 71-79.

Jan Paweł II, Akceptacja ciała [w: Jan Paweł II, Audiencja generalna, 14 maja 1980, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 5(1980), s. 12], 21(2003) nr 4, s. 80.

Nie możemy bać się kobiet. Rozmowa z Mieczysławem Kożuchem SJ (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 21(2003) nr 4, s. 81-94.

Nadużycia seksualne ze strony księży. Rozmowa z ks. abp. Janem Graubnerem (rozmawia Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 21(2003) nr 4, s. 95-108.

Naumowicz Józef ks., Św. Augustyna droga do celibatu, Nasza modlitwa, 21(2003) nr 4, s. 109-115.

S. Édith, Wszystko oddać i wszystko otrzymać, Nasza modlitwa, 21(2003) nr 4, s. 116-119.

Klauza Karol, Patrzeć, aby wierzyć, Nasza modlitwa, 21(2003) nr 4, s. 120-127.

Jan Paweł II, „Przymus ciała” [w: Jan Paweł II, Audiencja generalna, 23 lipca 1980, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 7(1980), s. 6], 21(2003) nr 4, s. 128.

Rzeszowski Wojciech ks., Ludzka płciowość, Nad nauczaniem Kościoła, 21(2003) nr 4, s. 129-139.

Jan Paweł II, Poruszenia serca [w: Jan Paweł II, Audiencja generalna, 12 listopada 1980, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 11(1980), s. 5], 21(2003) nr 4, s. 140.

Poupard Paul kard., Kościół za pontyfikatu Jana Pawła II, Z życia Kościoła, 21(2003) nr 4, s. 141-143.

Mundadan Kuriakose ks., Matka Teresa – ikona Bożej miłości, Z życia Kościoła, 21(2003) nr 4, s. 144-148.

Oczkowicz Małgorzata SDS, Doświadczanie straty, Pytania i odpowiedzi, 21(2003) nr 4, s. 149-155.

Jan Paweł II, Spontaniczność [w: Jan Paweł II, Audiencja generalna, 12 listopada 1980, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 11(1980), s. 5-6], 21(2003) nr 4, s. 156.

Ks. W, Bardziej dar niż wyrzeczenie, Świadectwa, 21(2003) nr 4, s. 157-160.

S. Maria, Zakochana zakonnica, Świadectwa, 21(2003) nr 4, s. 160-165.

Ks. X, Moje zaległe Amen, Świadectwa, 21(2003) nr 4, s. 165-167.

Elżbieta, Życie jako powołanie, Świadectwa, 21(2003) nr 4, s. 168-171.

S. Klara, Zostałam wykorzystana seksualnie, Świadectwa, 21(2003) nr 4, s. 171-175.

Evdokimov Paul, Szalona miłość Boga, tłum. Małgorzata Kowalska, seria: Kościół Wschodni, Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, Białystok 2001, ss. 155, oprac. dsz, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 176-177.

Guardini Romano, Aniołowie. Rozważania teologiczne, tłum. Agnieszka Węgrzycka-Gulińska, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2003, ss. 85, oprac. as, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 177-178.

Gargano Innocenzo, „Lectio divina” do opisów zmartwychwstania, tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 2003, ss. 235, oprac. kp, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 178-179.

Lachmanová Kateřina, Przewodnik po miłosierdziu, tłum. Juliusz Zychowicz, WAM, Kraków 2002, ss. 88, oprac. as, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 179-180.

Zięba Maciej OP, Zioło Michał OCSO, Lekarstwo życia. O przyjaźni opowiadają Maciej Zięba OP i Michał Zioło OCSO, W drodze, Poznań 2002, ss. 198, oprac. dsz, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 180-181.

Józef Kudasiewicz ks., Nowe tajemnice Różańca świętego, Wydawnictwo Księży Pallotynów Apostolicum, Ząbki 2003, ss. 143, oprac. kp, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 181-182.

Trobisch Ingrid, Kobieta silna. Odkryj swoją tożsamość!, tłum. Rafał Malinowski CPPS, seria: Leczenie i formacja, 16, Pomoc Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, Częstochowa 2001, ss. 239, oprac. ez, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 182-183.

Vanier Jean, Źródło łez. Rekolekcje Przymierza, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2002, ss. 152, oprac. ak, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 183-184.

Bieliński Paweł, Żywy trup (Schmidt, reż. Alexander Payne, 2002), Film, 21(2003) nr 4, s. 185-187.

Pastores poleca