Naumowicz Józef ks., Od Redakcji, 20(2003) nr 3, s. 5-6.

Kudasiewicz Józef ks., Biblijne SOS dla odpoczynku, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 7-21.

Jaworski Romuald ks., Trudności w pracy księdza, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 22-32.

Mazurkiewicz Piotr ks., Sprawy ważne i pilne, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 33-40.

Kroplewski Zdzisław ks., Aby relacje nie męczyły, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 41-50.

Radacki Artur MIC, Wypalenie w posłudze, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 51-58.

Rusak Agata, Brat osiołek ma dość, czyli kilka rad dla zagonionego księdza, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 59-67.

Jeż Ignacy bp, Spokój na emeryturze?, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 68-75.

Szymik Jerzy ks., Przekroczyć próg zdumienia, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 76-82.

Ani karuzela, ani kierat. Rozmowa z Jackiem Salijem OP (rozmawia Alina Petrowa-Wasilewicz), Nasza rozmowa, 20(2003) nr 3, s. 83-89.

Rytm pracy i odpoczynku. Rozmowa z Krystyną Kotową (rozmawiają Kazimierz Pek MIC i Artur Radacki MIC), Nasza rozmowa, 20(2003) nr 3, s. 90-97.

Jak pielgrzymować do miejsc świętych? Rozmowa z Romanem Tkaczem SAC (rozmawia Tadeusz Pulcyn), Nasza rozmowa, 20(2003) nr 3, s. 98-102.

Wypuścić wszystko z rąk. Rozmowa z Éloi Leclerkiem OFM (rozmawia Laurence Monroe), Nasza rozmowa, 20(2003) nr 3, s. 103-107.

Norwid Cyprian Kamil, Czasy [w: Cyprian Kamil Norwid, Poezje, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2002, s. 8], 20(2003) nr 3, s. 108.

Chodyko Maria Rafaela VSM, Św. Franciszek Salezy jako nauczyciel modlitwy prostego wejrzenia, Nasza modlitwa, 20(2003) nr 3, s. 109-118.

Naumowicz Józef ks., Kwiaty na pustyni, Nasza modlitwa, 20(2003) nr 3, s. 119-124.

Janocha Michał ks., Ikona Matki Boskiej Częstochowskiej, Nasza modlitwa, 20(2003) nr 3, s. 125-129.

Chenu Bruno ks., Ręce Jezusa, Nasza modlitwa, 20(2003) nr 3, s. 130-131.

Norwid Cyprian Kamil, Fraszka (!) [II] [w: Cyprian Kamil Norwid, Poezje, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2002, s. 16], 20(2003) nr 3, s. 108.

Cholewa Mirosław ks., Przede wszystkim być pasterzem, Nad nauczaniem Kościoła, 20(2003) nr 3, s. 133-140.

Cantalamessa Raniero OFMCap, On jest naszym pokojem, Z życia Kościoła, 20(2003) nr 3, s. 141-146.

Mała Siostra Jezusa, Błogosławiony niech będzie Egipt, mój lud, Z życia Kościoła, 20(2003) nr 3, s. 147-152.

Pleskaczyński Jacek SJ, Plotka i obmowa, Pytania i odpowiedzi, 20(2003) nr 3, s. 151-157.

Norwid Cyprian, Litość [w: Cyprian Norwid, Poezje, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2002, s. 65], 20(2003) nr 3, s. 158.

Brzeziński Marcin ks., Balsam na stresy dnia, Świadectwa, 20(2003) nr 3, s. 159-162.

Leśniak Piotr ks., Pragnienie wolności, Świadectwa, 20(2003) nr 3, s. 162-163.

De Seyssel Chantal, Rozwijać to, co ludzkie, Świadectwa, 20(2003) nr 3, s. 164-166.

Ks. Michał, Duch Święty nad moim chaosem, Świadectwa, 20(2003) nr 3, s. 166-168.

Cupiał Dariusz, Powrót do domu Ojca, Świadectwa, 20(2003) nr 3, s. 168-171.

Chromik Tadeusz SJ, „Ubezpieczać” kapłaństwo modlitwą, Świadectwa, 20(2003) nr 3, s. 171-174.

Nguyen Van Thuân François-Xavier kard., Świadkowie nadziei. Rekolekcje wielkopostne wygłoszone w obecności Ojca Świętego Jana Pawła II (kaplica „Redemptoris Mater” 12-18 marca 2000), tłum. Beata Nuzzo, Wydawnictwo Księży Pallotynów Apostolicum - Wydawnictwo M, Kraków 2001, ss. 237, oprac. pk, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 175-176.

Terruwe Anna A., Baars Conrad W., Integracja psychiczna. O nerwicach i ich leczeniu, seria: Psychologia i wiara, tłum. Wojciech Unolt, W drodze, Poznań 2002, ss. 308, oprac. af, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 176-177.

Kudasiewicz Józef ks., Biblijna droga pobożności maryjnej. Z ks. prof. Józefem Kudasiewiczem rozmawia Danuta Mastalska, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2002, ss. 272, oprac. kp, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 177-178.

Catalan Jean-François, Depresja a życie duchowe, tłum. Zofia Pająk, eSPe, Kraków 2002, s. 109, oprac. dsz, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 178-179.

Zimoń Damian abp, Ciągle tonę i chwytam Jezusa. Z abp. Damianem Zimoniem rozmawiają Alina Petrowa-Wasilewicz i ks. Jerzy Szymik, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2002, ss. 253, oprac. as, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 180.

Pokorzyna Ewa (red.), Słownik terminologiczny wyposażenia świątyń obrządku wschodniego w przydatkiem ikon maryjnych, Ośrodek Dokumentacji Zabytków - Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001, ss. 184, oprac. kp, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 181.

Krajewska Alina, Modlitwa Celtów, Wydawnictwo M, Kraków 2002, ss. 212, oprac. ds, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 181-182.

Pasierb Janusz St., Katedra symbol Europy. La cathédrale Europe, tłum. Roger Legras, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin 2003, ss. 56, oprac. szb, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 182-183.

Norwid Cyprian, Poezje, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2002, ss. 320, oprac. wk, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 183-184.

Bieliński Paweł, Kto kocha, ten rozmawia (Porozmawiaj z nią, reż. Pedro Almodóvar, 2002), Film, 20(2003) nr 3, s. 185-188.

Pastores poleca