Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 18(2003) nr 1, s. 5-6.

Pieńkowski Marek OP, Jak warto patrzeć na Kościół?, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 7-19.

Mazurkiewicz Piotr ks., Co możemy wnieść do Europy i co od niej otrzymać?, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 20-29.

Lubich Chiara, Duch braterstwa w polityce, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 30-39.

Dylągowa Hanna, Dziedzictwo Europy Środkowo-Wschodniej, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 40-46.

Wnuk-Lipiński Edmund, Polska a Unia Europejska, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 47-55.

Kudyba Wojciech, Norwid – prorok, Europejczyk, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 56-63.

Pek Kazimierz MIC, Przynajmniej raz przeżyć Paschę, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 64-68.

Ksiądz – polityka – Europa. Rozmowa panelowa (ks. abp Henryk Muszyński, Andrzej Szostek MIC, Jan Kułakowski, Marek Jurek, prowadzi Marcin Przeciszewski), Nasza rozmowa, 18(2003) nr 1, s. 69-84.

Pół wieku szczęśliwego kapłaństwa. Rozmowa z Wilfridem Stinissenem OCD (rozmawia Justyna Iwaszkiewicz), Nasza rozmowa, 18(2003) nr 1, s. 85-91.

Otworzyć się na nieoczekiwane. Rozmowa z ks. Thierrym Magninem (rozmawia Bernard Gorce), Nasza rozmowa, 18(2003) nr 1, s. 92-95.

Ségard Norbert, Naucz mnie działać, kochając ludzi, 18(2003) nr 1, s. 96.

Grygiel Ludmiła, Św. Katarzyna ze Sieny jako nauczycielka modlitwy apostolskiej, Nasza modlitwa, 18(2003) nr 1, s. 97-108.

Pleskaczyński Jacek SJ, Dialog Jezusa ze światem, Nasza modlitwa, 18(2003) nr 1, s. 109-115.

Janocha Michał ks., Ikona Bożego Narodzenia, Nasza modlitwa, 18(2003) nr 1, s. 116-123.

Vanier Jean, Światło pośród nędzy, Nasza modlitwa, 18(2003) nr 1, s. 124-126.

Rabiej Stanisław ks., Zamiast listu pasterskiego o integracji europejskiej, Nad nauczaniem Kościoła, 18(2003) nr 1, s. 127-134.

Naumowicz Józef ks., Najlepsze kazanie Papieża do księży, Z życia Kościoła, 18(2003) nr 1, s. 135-137.

Wróbel Józef SCJ bp, Z perspektywy Helsinek, Z życia Kościoła, 18(2003) nr 1, s. 138-142.

Skórka Marek OSBM, Prawo do odmienności, Z życia Kościoła, 18(2003) nr 1, s. 143-148.

Cholewa Mirosław ks., Ucieczka do przodu, Pytania i odpowiedzi, 18(2003) nr 1, s. 149-151.

Castrillón Hoyos Darío kard., Nie zbawią nas... [w: kard. Darío Castrillón Hoyos, Orędzie na Światowy Dzień Uświęcenia Kapłanów 2002], 18(2003) nr 1, s. 152.

Brat Marek, Cały świat w Taizé, Świadectwa, 18(2003) nr 1, s. 153-155.

Siostra Radosława FSK, Słowo z Asyżu, Świadectwa, 18(2003) nr 1, s. 155-157.

Puciłowski Józef OP, Być chrześcijaninem na Węgrzech, Świadectwa, 18(2003) nr 1, s. 158-161.

Wojtan Andrzej ks., Zeskanuj mnie!, Świadectwa, 18(2003) nr 1, s. 161-166.

Thévenin Bruno ks., Mali mogą chronić dużych, Świadectwa, 18(2003) nr 1, s. 166-169.

Nowosielski Mirosław ks., Pan Bóg nie chciał moich akcji, Świadectwa, 18(2003) nr 1, s. 169-173.

Raniero Cantalamessa OFMCap, Pieśń Ducha Świętego. Rozważania na temat „Veni Creator”, tłum. Marek Przeczewski OFMCap, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2002, ss. 502, oprac. kp, Lektury, 18(2003) nr 1, s. 174-175.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv, Pek Kazimierz MIC (red.), Przez Jezusa do Maryi, seria: Biblioteka Mariologiczna, 4, Polskie Towarzystwo Mariologiczne, Częstochowa - Licheń 2002, ss. 283, oprac. kp, Lektury, 18(2003) nr 1, s. 175.

Kubiak Zygmunt, Nowy Brewiarz Europejczyka, Biblioteka „Więzi”, 134, Warszawa 2002, ss. 316, oprac. szb, Lektury, 18(2003) nr 1, s. 176.

Vlk Miloslav kard., Czy Europa stanie się pogańska? Miloslav kardynał Vlk w rozmowie z Rudolfem Kuczerą, tłum. Monika Rodkiewicz, Wydawnictwo M, Kraków 2002, ss. 182, oprac. as, Lektury, 18(2003) nr 1, s. 177-178.

Augustyn Józef SJ, Oni nas stworzyli. Z Józefem Augustynem SJ rozmawiają Jan Paulas i Cezary Sękalski, Biblioteka „Życia Duchowego”, WAM, Kraków 2002, ss. 302, oprac. af, Lektury, 18(2003) nr 1, s. 178-179.

Sękalski Cezary, Na chorych ręce kłaść będą. Modlitwa wstawiennicza we wspólnocie, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2002, ss. 144, oprac. dsz, Lektury, 18(2003) nr 1, s. 179-180.

Bieliński Paweł, Na przekór zagładzie (Pianista, reż. Roman Polański, 2002), Film, 18(2003) nr 1, s. 181-184.

Wojciechowski Piotr, Spektakl narodzin mitu (Krwawa niedziela, reż. Paul Greengrass, 2002), Film, 18(2003) nr 1, s. 181-188.

Pastores poleca