Naumowicz Józef ks., Od Redakcji, 13(2001) nr 4, s. 5-8.

Vanhoye Albert SJ, Miłosierdzie w Biblii, Artykuły, 13(2001) nr 4, s. 9-17.

Grygiel Ludmiła, Polskie arcydzieło mistyczne, Artykuły, 13(2001) nr 4, s. 18-30.

Ciereszko Henryk ks., Ksiądz Sopoćko o miłosierdziu Bożym, Artykuły, 13(2001) nr 4, s. 31-39.

Stinissen Wilfrid OCD, Pierworodne błogosławieństwo, Artykuły, 13(2001) nr 4, s. 40-49.

Owsiany Ewa, Oswojeni z cierpieniem, Artykuły, 13(2001) nr 4, s. 50-55.

Machoń Henryk SJ, Świadomie przeżywane powołanie, Artykuły, 13(2001) nr 4, s. 56-62.

Paciuszkiewicz Mirosław SJ, Jak św. Stanisław Kostka szedł za głosem powołania?, Artykuły, 13(2001) nr 4, s. 63-70.

Drogi dojrzewania. Rozmowa z ks. Arturem Matuszkiem, ks. Antonínem Forbelským, ks. Zdenkiem Wasserbauerem i z ks. Michaelem Slavíkiem (rozmawia Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 13(2001) nr 4, s. 71-89.

Starość: od daru do zawierzenia. Rozmowa z siostrą Mikaël (rozmawia Maryvonne Gasse), Nasza rozmowa, 13(2001) nr 4, s. 90-94.

Augustyn Józef SJ, Nie sądźcie, Nasza modlitwa, 13(2001) nr 4, s. 95-103.

Vanier Jean, Pascha z Chrystusem, Nasza modlitwa, 13(2001) nr 4, s. 104-111.

Grzywocz Krzysztof ks., Godzina się zniża, Nasza modlitwa, 13(2001) nr 4, s. 112-115.

Kudasiewicz Józef ks., Dziewica trwająca na modlitwie, Nasza modlitwa, 13(2001) nr 4, s. 116-125.

Herbert Zbigniew, Prośba [w: Zbigniew Herbert, Hermes, pies i gwiazda, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1997, s. 86], 13(2001) nr 4, s. 126.

Cholewa Mirosław ks., Modlitwa o uzdrowienie, Nad nauczaniem Kościoła, 13(2001) nr 4, s. 127-132.

Królak Tomasz, Ciemna przeszłość i pragnienie źródła, Z życia Kościoła, 13(2001) nr 4, s. 133-141.

Herbert Zbigniew, Portret końca wieku [w: Zbigniew Herbert, Epilog burzy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998, s. 73], 13(2001) nr 4, s. 142.

Augustyn Józef SJ, Modlitwy idą i wracają, Pytania i odpowiedzi, 13(2001) nr 4, s. 143-147.

Camara Helder Dom, Święte słowo [w: „Tygodnik Powszechny” z 2 lipca 2000, s. 5], 13(2001) nr 4, s. 148.

Fatka Jan OCD, Tajna konsekracja, Świadectwa, 13(2001) nr 4, s. 149-153.

Oczkowicz Małgorzata SDS, Bóg bezsilny, Świadectwa, 13(2001) nr 4, s. 153-157.

Purol Piotr SDB, Jeśli Pan domu nie zbuduje, Świadectwa, 13(2001) nr 4, s. 157-160.

Kudlak Grzegorz ks., Świadkowie miłosierdzia, Świadectwa, 13(2001) nr 4, s. 160-162.

Zakonnik, Służyć Bogu i ludziom, to za mało, Świadectwa, 13(2001) nr 4, s. 162-165.

Zakonnik, Nie podcinać sobie skrzydeł przy starcie, Świadectwa, 13(2001) nr 4, s. 165-168.

Czeluśniak Leszek MIC, Chrystus bardzo nas potrzebuje, Świadectwa, 13(2001) nr 4, s. 169-171.

Herbert Zbigniew, Do rzeki [w: Zbigniew Herbert, Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1997, s. 16], 13(2001) nr 4, s. 172.

Ołdakowska-Kuflowa Mirosława, Urszula M. Mazurczak (red.), Obraz Boga Ojca w kulturze, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2000, ss. 436, oprac. kp, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 173-174.

Kożuch Mieczysław SJ, Chrześcijańska formacja indywidualna. Kolokwia wzrostu, seria: Psychologia i formacja, WAM, Kraków 2001, ss. 352, oprac. sm, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 174-175.

Bukowicz Jan MIC, Świadkowie wiary. Marianie prześladowani przez hitleryzm i komunizm, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2001, ss. 340, oprac. kp, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 175-176.

Bóg żywy. Katechizm Kościoła Prawosławnego, Stowarzyszenie Pomocy Wydawnictwom Katolickim na Ukrainie Kairos - WAM, Kraków 2001, ss. 536, oprac. kp, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 176-177.

Leclerc Éloi, Nad Asyżem wstaje słońce, tłum. Aleksandra Frej, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2000, ss. 96, oprac. af, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 177-178.

Kubiak Zygmunt, Uśmiech kore, Biblioteka „Więzi”, 126, Warszawa 2000, ss. 276, oprac. jn, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 178-179.

Mrozowski Przemysław (red.), Przeraźliwe echo trąby żałosnej do wieczności wzywającej. Śmierć w kulturze dawnej Polski od średniowiecza do końca XVIII wieku, Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie ARX REGIA, Warszawa 2000, s. 272, oprac. as, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 179-180.

Pierzchała Aneta, Szum nieskończoności (Wiarołomni, reż. Liv Ullmann, 2000), Film, 13(2001) nr 4, s. 181-184.

Bieliński Paweł, Przypowieść o odpowiedzialności (Wdowa św. Piotra, reż. Patrice Leconte, 1999), Film, 13(2001) nr 4, s. 185-186.

Pastores poleca