Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 12(2001) nr 3, s. 5-8.

Wyszyński Stefan kard., Nie istnieją małe sprawy dla wielkiej miłości, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 9-11.

Czaja Andrzej ks., Kościół jako communio, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 12-29.

Corti Renato bp, Pięć znaków kapłańskiego braterstwa, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 22-29.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv, Dialog, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 30-36.

Cholewa Mirosław ks., Dekalog wychowawcy, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 37-42.

Hebert Geneviève, Uczyć się mówienia prawdy, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 43-48.

Cantalamessa Raniero OFMCap, Tajemnica Przemienienia, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 49-62.

Słuchać Jezusa, słuchać ubogich. Rozmowa z Jeanem Vanier (rozmawia ks. Tadeusz Huk), Nasza rozmowa, 12(2001) nr 3, s. 63-74.

Kapłańskie kryzysy. Rozmowa z Willim Lambertem SJ (rozmawiają Józef Augustyn SJ i Stanisław Łucarz SJ), Nasza rozmowa, 12(2001) nr 3, s. 75-84.

Augustyn Józef SJ, Nie martwcie się o swoje życie, Nasza modlitwa, 12(2001) nr 3, s. 85-93.

Naumowicz Józef ks., Jak tworzyć więzi z ludźmi?, Nasza modlitwa, 12(2001) nr 3, s. 94-102.

Kiernikowski Zbigniew ks., Przestrzeń wzrostu, Nasza modlitwa, 12(2001) nr 3, s. 103-109.

Hubaut Michel OFM, Naśladujmy Boga, Nasza modlitwa, 12(2001) nr 3, s. 110-112.

Foltańska Anna, Życie braterskie we wspólnocie, Nad nauczaniem Kościoła, 12(2001) nr 3, s. 113-123.

Sługa Boży o. Stanisław Papczyński, Z miłości do Boga [w: O. S. Papczyński, Reguła życia, Lublin - Warszawa 1996, s. 13], 12(2001) nr 3, s. 124.

Stopka Artur ks., Świadkowie, którzy służą, Z życia Kościoła, 12(2001) nr 3, s. 125-129.

Ozorowski Edward bp, Odwieczny problem wolności, Z życia Kościoła, 12(2001) nr 3, s. 130-136.

Szymik Jerzy ks., Ty nas nie potrzebujesz, Z życia Kościoła, 12(2001) nr 3, s. 137-140.

Augustyn Józef SJ, Małe myślątka i duże myśli, Pytania i odpowiedzi, 12(2001) nr 3, s. 141-148.

Maurin Moris br., Świadkowie Boga pośród ludzi, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 149-154.

Rosiek Halina s., Potrzebujemy siebie razem, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 154-157.

Pilśniak Mirosław OP, Oparcie we wspólnocie, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 157-160.

Mirowski Krzysztof, Gdyby nie On, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 160-162.

Bergerault Marie-France, Od śmierci ku zmartwychwstaniu, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 163-165.

Hajduk Tadeusz SJ, Powiedz ludziom, że kocham ich, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 165-168.

Haręzga Stanisław ks., Karmić się Słowem, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 168-170.

Gilbert Guy ks., Najpiękniejsze kazanie, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 170-171.

Camara Helder Dom, Naucz mnie cierpliwości, Panie, Boże mój [w: „Tygodnik Powszechny” z 2 lipca 2000, s. 5], 12(2001) nr 3, s. 172.

Listy, 12(2001) nr 3, s. 173-174.

Rostworowski Piotr OSB, W szkole modlitwy, seria: Z tradycji mniszej, 23, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2000, ss. 139, oprac. af, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 175-176.

Św. Jan Maria Vianney, Kazania, tłum. ks. Jakub Górka, seria: Biblioteka Mistrzów Kaznodziejstwa, Oficyna Wydawnicza Viator, Warszawa 1999, ss. 360, oprac. al, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 176-177.

Frattallone Raimondo SDB, Kierownictwo duchowe dziś, tłum. Zdzisław Józef Kijas OFMConv, Małgorzata Sternal, seria: Formacja kapłańska i zakonna, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2001, ss. 424, oprac. iw, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 177-179.

Hillesum Etty, Przerwane życie. Pamiętnik 1941-1943, tłum. Iwona Piotrowska, WAM, Kraków 2000, ss. 249, oprac. aa, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 179-180.

Chmielewski Marek ks., 101 pytań o życie duchowe, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 1999, ss. 160, oprac. al, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 180.

Philippe Marie-Dominique OP, Iść za Barankiem dokądkolwiek idzie, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2001, ss. 336, oprac. ak, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 181-182.

Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność. 2000 lat nadziei, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2000, ss. 808, oprac. af, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 182.

Farin Michel SJ, „Przestań grać!”, Film, 12(2001) nr 3, s. 183-186.

Pastores poleca