Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 9(2000) nr 4, s. 5-8.

Libera Piotr bp, Wezwani do dialogu, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 9-14.

Grün Anselm OSB, Medytacja słowa Bożego drogą do nadziei, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 15-22.

Wnuk-Lipiński Edmund, Nadzieje i oczekiwania społeczne, Artykuły, 9(2000) nr 4, 23-28.

Pleskaczyński Jacek SJ, Znaki ufności, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 29-34.

Vanier Jean, Lęk i szansa na nowe życie, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 35-45.

Tronina Antoni ks., Będę się za was modlił, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 46-53.

Piasecki Marek, Odwaga życia, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 54-59.

Bł. Stefan Wincenty Frelichowski, Muszę się Bogu ofiarować cały, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 60-66.

Ksiądz też uczy się cierpieć. Rozmowa z Jerzym Zakrzewskim SJ (rozmawiają Milena Kindziuk i ks. Józef Naumowicz), Nasza rozmowa, 9(2000) nr 4, s. 67-74.

Cuda łaski. Rozmowa z Raniero Cantalamessą OFMCap (rozmawiają Józef Augustyn SJ i ks. Wojciech Nowacki), Nasza rozmowa, 9(2000) nr 4, s. 75-84.

Świeccy w formacji. Rozmowa z Elżbietą Sujak (rozmawia Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 9(2000) nr 4, s. 85-90.

Twardowski Jan ks., Medytacje młodego prezbitera (4), Nasza modlitwa, 9(2000) nr 4, s. 91-94.

Naumowicz Józef ks., Gdzie jest nasza ufność?, Nasza modlitwa, 9(2000) nr 4, s. 95-100.

Kiernikowski Zbigniew ks., Droga do Emaus, Nasza modlitwa, 9(2000) nr 4, s. 101-108.

Kudasiewicz Józef ks., Dziewica modląca się, Nasza modlitwa, 9(2000) nr 4, s. 109-116.

Klahs Cyprian OP, Przewodnik wspólnoty, Nad nauczaniem Kościoła, 9(2000) nr 4, s. 117-124.

Episkopat Belgii, Małżeństwo dziś, Nad nauczaniem Kościoła, 9(2000) nr 4, s. 125-132.

Grocholewski Zenon abp, Sprawa nas wszystkich, Z życia Kościoła, 9(2000) nr 4, s. 133-137.

Żelazek Marian SVD, Ewangelizujemy w imieniu Kościoła, Z życia Kościoła, 9(2000) nr 4, s. 138-146.

Daniel-Ange o., Wiek nieulękłych męczenników, Z życia Kościoła, 9(2000) nr 4, s. 147-148.

Nicolo Gabriele, Wierni Chrystusowi i Ewangelii, Z życia Kościoła, 9(2000) nr 4, s. 149-153.

Glemp Józef kard., Niech Bóg wybaczy [z Wprowadzenia pokutnego do Mszy świętej. Plac Teatralny w Warszawie, 20 maja 2000], 9(2000) nr 4, s. 154.

Ks. Tomasz, Cierpliwie czekać, Świadectwa, 9(2000) nr 4, s. 155-158.

Antoni André, Pochwyceni przez łaskę, Świadectwa, 9(2000) nr 4, s. 158-160.

Zygadło Mariusz CM, Misje i wspólnota, Świadectwa, 9(2000) nr 4, s. 160-164.

Wojciechowski Damian SJ, Żadne śluby nie pomogą, Świadectwa, 9(2000) nr 4, s. 164-167.

Grzybowski Jerzy, Nie potrzebują lekarza zdrowi, Świadectwa, 9(2000) nr 4, s. 167-171.

Jan Paweł II, Do Kościoła w Polsce [z homilii wygłoszonej do Polaków. Rzym, 6 lipca 2000], 9(2000) nr 4, s. 172.

Špidlík Tomáš, Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, tłum. Janina Dembska, seria: Bogosłowije, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2000, ss. 532, oprac. jn, Lektury, 9(2000) nr 4, s. 173-174.

Messori Vittorio, Przemyśleć historię. Katolicka interpretacja ludzkiego losu, tłum. Janina Dembska, t. I, ss. 557, t. II, ss. 663, Wydawnictwo M, Kraków 1998-1999, oprac. as, Lektury, 9(2000) nr 4, s. 174-175.

Tugwell Simon OP, Osiem błogosławieństw. Rozważania nad Tradycją chrześcijańską, tłum. Wojciech Unolt, W drodze, Poznań 1999, ss. 176, oprac. al, Lektury, 9(2000) nr 4, s. 175-176.

Bardski Krzysztof (oprac.), Abraham – tajemnica ojcostwa. Tradycja Izraela i Kościoła wyjaśnia Rdz 22,1-14, seria: Ojcowie Żywi, 16, WAM, Kraków 1999, ss. 392, oprac. kp, Lektury, 9(2000) nr 4, s. 176-177.

Bł. Jordan z Saksonii, Najdroższej Dianie… Listy do błogosławionej Diany Andalò. Apoftegmaty, tłum. Paweł Krupa OP, W drodze, Poznań 1998, ss. 187, oprac. aw, Lektury, 9(2000) nr 4, s. 177-178.

Matulewicz Elżbieta (wybór i oprac.), Modlitwy błogosławionego Jerzego Matulewicza, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999, ss. 143, oprac. kp, Lektury, 9(2000) nr 4, s. 178.

Aresté José María, Kino między niebem i piekłem, Film, 9(2000) nr 4, s. 179-186.

Pastores poleca