Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 8(2000) nr 3, s. 5-8.

Jan Paweł II, Radość Wieczernika, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 9-14.

Sion Victor OCD, Czy mamy prawo być smutni?, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 15-20.

Delfieux Pierre-Marie o., Czym jest radość, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 21-27.

Pindel Roman ks., Rodowód Jubileuszu, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 29-36.

Nadolski Bogusław TChr, Człowiek – istota świętująca, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 37-44.

Świderkówna Anna, Królestwo Boże w nas, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 45-50.

Forycki Roman SAC, Prawda o Ojcu, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 51-59.

Owsiany Ewa, Apostołka uśmiechu, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 60-66.

Pan Bóg ćwiczy mnie w pokorze. Rozmowa z ks. bp. Antonim Długoszem (rozmawiają ks. Mirosław Cholewa i Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 8(2000) nr 3, s. 67-75.

Kościół lokalny. Rozmowa z ks. abp. Damianem Zimoniem (rozmawiają ks. Mirosław Cholewa i Kazimierz Pek MIC), Nasza rozmowa, 8(2000) nr 3, s. 76-84.

W bliskości z ludźmi. Rozmowa z ks. Jacquesem Gueddim (rozmawia Mariusz Janiszewski MIC), Nasza rozmowa, 8(2000) nr 3, s. 85-93.

Modlitwa o nawrócenie [z modlitwy wiernych w Dniu Przebaczenia, Bazylika św. Piotra, 12 marca 2000], 8(2000) nr 3, s. 94.

Twardowski Jan ks., Medytacje młodego prezbitera (3), Nasza modlitwa, 8(2000) nr 3, s. 95-102.

Śmigielski Adam bp, Abyś się nawrócił, Nasza modlitwa, 8(2000) nr 3, s. 103-104.

Januszewski Jarosław, Świętować z radością, Nasza modlitwa, 8(2000) nr 3, s. 105-110.

Kudasiewicz Józef ks., Dziewica słuchająca i rozważająca, Nasza modlitwa, 8(2000) nr 3, s. 111-119.

Budzik Stanisław ks., Nasza radość, Nasza modlitwa, 8(2000) nr 3, s. 120-122.

Wojciech Rzeszowski ks., Jubileuszowy dar radości, Nad nauczaniem Kościoła, 8(2000) nr 3, s. 123-132.

Szostek Andrzej MIC, Europa, jakiej jeszcze nie ma, Nad nauczaniem Kościoła, 8(2000) nr 3, s. 133-142.

Romaniuk Kazimierz bp, Trudne czy łatwe kapłaństwo?, Z życia Kościoła, 8(2000) nr 3, s. 143-148.

Baresta Luc, Kościelna dojrzałość nowych wspólnot, Z życia Kościoła, 8(2000) nr 3, s. 149-152.

Vilnet Jean bp, Czy być biskupem to ciężka praca?, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 153-155.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv, Nieobliczalność Bożego Ducha, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 156-158.

Rucki Adam ks., Drogi kamień musi być szlifowany, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 159-162.

Janocha Michał ks., Szczęście małe, szczęście wielkie, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 162-164.

Madej Andrzej OMI, Odsłaniać zwycięstwo Chrystusa, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 164-168.

Stopka Artur ks., Zawód, jak żaden inny, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 168-171.

Diakon Adam, Taki jest nasz Bóg, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 171-172.

Listy, 8(2000) nr 3, s. 173-174.

Edyta Stein/św. Teresa Benedykta od Krzyża OCD, Kobieta. Jej zadanie według natury i łaski, tłum. s. Janina Immakulata Adamska OCD, wyd. II, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin-Tczew 1999, ss. 252, oprac. ea, Lektury, 8(2000) nr 3, s. 175-176.

Grün Anselm, Wypłynąć na głębię. Biblijne obrazy uzdrawiającego duszpasterstwa, seria: Formacja kapłańska i zakonna, tłum. Bogusław Widła, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2000, ss. 96, oprac. as, Lektury, 8(2000) nr 3, s. 176-177.

Kawecki Witold CSsR, W stronę trzeciego tysiąclecia. Kościół wobec przemian społeczno-ekonomicznych, Wydawnictwo „Homo Dei”, Kraków 1999, ss. 276, oprac. as, Lektury, 8(2000) nr 3, s. 177-178.

Pek Kazimierz (red.), Ikona liturgiczna. Ewangelizacyjne przesłanie ikonografii maryjnej, seria: Theotokos, 9, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999, ss. 192, oprac. as, Lektury, 8(2000) nr 3, s. 178-179.

Augustyn Józef SJ, Prowadzeni przez Boga. Praktyka kierownictwa duchowego, wyd. III rozszerzone, WAM, Kraków 1999, ss. 240, oprac. af, Lektury, 8(2000) nr 3, s. 179-180.

Bieliński Paweł, Przemknął anioł (Prosta historia, reż. David Lynch, 1999), Film, 8(2000) nr 3, s. 181-183.

Czachowska Agnieszka, Wolność prawdziwa (Dług, reż. Krzysztof Krauze, 1999), Film, 8(2000) nr 3, s. 184-186.

Pastores poleca