Glemp Józef kard., Słowo wstępne, 1(1998), s. 7-8.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 1(1998), s. 9-12.

Wyszyński Stefan kard., Zawsze jesteście Jego własnością, Artykuły, 1(1998), s. 13-18.

Węcławski Tomasz ks., Kościół wobec sakramentu święceń, Artykuły, 1(1998), s. 19-26.

Ratzinger Joseph kard., O naturze kapłaństwa, Artykuły, 1(1998), s. 27-38.

Twardowski Jan ks., Żyć chwilą konsekracji, Artykuły, 1(1998), s. 39-55.

Świderkówna Anna, Na wzór Melchizedeka, Artykuły, 1(1998), s. 56-64.

Grzywocz Krzysztof ks., Świadek kapłańskiego życia. Hans Urs von Balthazar, Artykuły, 1(1998), s. 65-72.

Staniek Edward ks., Kapłańska codzienność, Artykuły, 1(1998), s. 73-78.

Kroplewski Zdzisław ks., Tożsamość księdza, Artykuły, 1(1998), s. 79-87.

Św. Augustyn, W rocznicę święceń kapłańskich, Artykuły, 1(1998), s. 88-90.

Duchowość pasterza. Rozmowa z ks. bp. Andrzejem Suskim (rozmawiają ks. Mirosław Cholewa i Kazimierz Pek MIC), Nasza rozmowa, 1(1998), s. 91-102.

Życie Ewangelią. Rozmowa z ks. Janem Zieją (rozmawia Jacek Moskwa), Nasza rozmowa, 1(1998), s. 103-107.

Augustyn Józef SJ, Modlitwa alumna i księdza, Nasza modlitwa, 1(1998), s. 109-117.

Naumowicz Józef ks., Starożytne teksty o modlitwie, Nasza modlitwa, 1(1998), s. 118-125.

Dajczak Edward bp, Pasterz, któremu musi wystarczyć mocy do miłowania, Nasza modlitwa, 1(1998), s. 126-134.

Boniecki Adam MIC, Nie przeczuwane ukazując ścieżki, Nad nauczaniem Kościoła, 1(1998), s. 135-139.

Jan Paweł II, O kapłaństwie, Nad nauczaniem Kościoła, 1(1998), s. 140-153.

Giertych Wojciech OP, Wziął, pobłogosławił, łamał i rozdawał, Nad nauczaniem Kościoła, 1(1998), s. 154-166.

Orygenes, O modlitwie [w: Lidia Małunowiczówna, Antologia modlitwy wczesnochrześcijańskiej, TN KUL, Lublin 1993, s. 51], 1(1998), s. 108.

Wons Krzysztof SDS, Nie odmawiać serca i czasu, Świadectwa, 1(1998), s. 167-169.

Radecki Aleksander ks., Służyć Mu z przyjemnością, Świadectwa, 1(1998), s. 170-172.

Plech Jacek ks., Takim mam być kapłanem, jakiego szukałem, Świadectwa, 1(1998), s. 172-174.

Knapik Dariusz ks., Trwać w synostwie Jezusa, Świadectwa, 1(1998), s. 175-176.

Czerwiński Bernard ks., Oddawać swoje życie, Świadectwa, 1(1998), s. 177-180.

Daniel-Ange ks., Prowadzić do spotkania z Nim, Świadectwa, 1(1998), s. 180-181.

Pieniak Wojciech, Dawać Chrystusa, Świadectwa, 1(1998), s. 181-182.

Rupnik Marko Ivan, W ogniu krzewu gorejącego. Wprowadzenie do życia duchowego, tłum. Krystyna Mydlarz, seria: Orientale Lumen, t. 2, Wydawnictwo Księży Marianów - Mariański Dom Studiów świętych Cyryla i Metodego, Warszawa - Lublin 1997, ss. 138, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 183-184.

Stinissen Wilfrid OCD, Terapia duchowa. O duchowym przewodnictwie i duszpasterstwie, tłum. Justyna Iwaszkiewicz, W drodze, Poznań 1998, ss. 88, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 184.

Rostworowski Piotr OSB, Kierownictwo duchowe. Kilka zasad i wskazówek, seria: Z tradycji mniszej, 20, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 1997, ss. 108, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 184-185.

Thurian Max, Tożsamość kapłana, tłum. ks. Jan Machniak, seria: Teologia żywa, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996, ss. 116, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 185.

Cantalamessa Raniero OFMCap, Pascha naszego zbawienia. Tradycje paschalne Biblii oraz pierwotnego Kościoła, tłum. ks. Mieczysław Brzezinka SAC, Wydawnictwo M, Kraków 1998, ss. 226, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 186.

Nouwen Henri J. M., Z płonącymi sercami. Medytacja o życiu eucharystycznym, tłum. Stanisław Obirek SJ, seria: Biblioteka „Życia Duchowego”, t. 2, WAM, Kraków 1997, ss. 60, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 186-187.

Lubac Henri de SJ, Medytacje o Kościele, tłum. Izabela Białkowska-Cichoń, seria: Myśl Teologiczna, WAM, Kraków 1997, ss. 322, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 187.

McDonnell Kilian OSB, Montague George T. SM, Inicjacja chrześcijańska a chrzest w Duchu Świętym. Świadectwo z pierwszych ośmiu wieków, tłum. Maciej Górnicki, Wojciech Kustra, Wydawnictwo M, Kraków 1997, ss. 475, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 187-188.

Trzecie Tysiąclecie”, Biuletyn poświęcony przygotowaniom do obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000”, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 188.

Pastores poleca