Opracowanie: Anna M. Faszczowa
Numery 1-17 były drukowane przez Wydawnictwo Księży Marianów, kolejne przez Wydawnictwo „Bernardinum

Pastores poleca