Żaryn Jan (red.), Niezłomni ludzie Kościoła. Sylwetki, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - WAM, Kraków 2011, ss. 216, oprac. ank, Lektury, 55(2012) nr 2, s. 183-184.

Żaryn Jan, „Taśmowe” przesłuchanie, Z życia Kościoła, 34(2007) nr 1, s. 127-130.

Żaryn Jan, Męczeństwo cierpliwości – męczeństwo odpowiedzialności, Z życia Kościoła, 46(2010) nr 1, s. 144-149.

Żelazek Marian SVD, Ewangelizujemy w imieniu Kościoła, Z życia Kościoła, 9(2000) nr 4, s. 138-146.

Żmijewska Małgorzata, Obraz Boga w twórczości C. S. Lewisa, Artykuły, 32(2006) nr 3, s. 66-72.

Żmudziński Wojciech SJ, Pomnik nie może być autorytetem, Artykuły, 24(2004) nr 3, s. 55-62.

Żuk Artur ks., Restrukturyzacja Kościoła w Niemczech, Z życia Kościoła, 39(2008) nr 2, s. 141-150.

Żurek Sławomir Jacek, Z nauczania Jana Pawła II o Holokauście, Nad nauczaniem Kościoła, 19(2003) nr 2, s. 117-123.

Żurkowie Elżbieta i Sławomir, Musieliśmy być pokorni, Świadectwa, 15(2002) nr 2, s. 162-166.

Życie Ewangelią. Rozmowa z ks. Janem Zieją (rozmawia Jacek Moskwa), Nasza rozmowa, 1(1998), s. 103-107.

Życiński Józef abp, Okruchy Słowa, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2005, ss. 152, oprac. js, Lektury, 35(2007) nr 2, s. 182-183.

Życiński Józef abp, Syndrom prowincji a kultura solidarności, Z życia Kościoła, 7(2000) nr 2, s. 143-153.

Życiński Wojciech SDB, Johna H. Newmana teoria rozwoju doktryny mariologicznej, seria: Mariologia w kontekście, 8, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 274, oprac. kp, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 173-174.

Życiński Wojciech SDB, Z cieni i obrazów do Prawdy, Nasza modlitwa, 48(2010) nr 3, s. 123-132.

Żylicz Piotr Olaf, Nasłuchiwanie siebie, Artykuły, 40(2008) nr 3, s. 42-47.

Pastores poleca