L. P., Nabawiłem się wiary pytającej, Świadectwa, 46(2010) nr 1, s. 167-171.

Lachmanová Kateřina, Przewodnik po miłosierdziu, tłum. Juliusz Zychowicz, WAM, Kraków 2002, ss. 88, oprac. as, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 179-180.

Ladaria Luis F. SJ, Dwie ręce Ojca, Nad nauczaniem Kościoła, 11(2001) nr 2, s. 129-137.

Lala Krzysztof ks., Kapłaństwo w duchu jedności, Świadectwa, 31(2006) nr 2, s. 172-174.

Lambert Willi SJ, Bóg w moim życiu. Poszukiwanie i odkrywanie Bożej obecności, tłum. Tomasz Grodecki, WAM, Kraków 2006, ss. 79, oprac. ako, Lektury, 31(2006) nr 2, s. 184-185.

Lasota Marek, Ojcowie wolnych ludzi, Artykuły, 58(2013) nr 1, s. 58-64.

Lasota Marek, Wyznanie wiary, Z życia Kościoła, 36(2007) nr 3, s. 135-139.

Le Goff Jacques, Święty Franciszek z Asyżu, tłum. Joanna Guze, Czytelnik, Warszawa 2001, ss. 202, oprac. as, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 179-180.

Le Guillou Marie-Joseph, Od zgorszenia złem do spotkania Boga, tłum. ks. Jacek Stępczak, W drodze, Poznań 1999, ss. 192, oprac. kp, Lektury, 6(2000) nr 1, s. 178-179.

Leclerc Éloi, Nad Asyżem wstaje słońce, tłum. Aleksandra Frej, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2000, ss. 96, oprac. af, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 177-178.

Lectio divina i formacja serca. Rozmowa z Krzysztofem Wonsem SDS (rozmawia Anna Foltańska), Nasza rozmowa, 24(2004) nr 3, s. 91-104.

Ledwoń Ireneusz OFM, Pek Kazimierz MIC (red.), Chrześcijaństwo a religie. Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Tekst-komentarze-studia, wprowadzenie Georges Cottier OP, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999, ss. 160, oprac. kp, Lektury, 7(2000) nr 2, s. 177-178.

Lekan Janusz ks., Zwyczajność nadzwyczajna, Świadectwa, 11(2001) nr 2, s. 172-174.

Lepiej rozumieć człowieka. Rozmowa z o. Marie-Dominique Goutierrem (rozmawia Agnieszka Kuryś), Nasza rozmowa, 19(2003) nr 2, s. 83-88.

Leśniak Piotr ks., Pragnienie wolności, Świadectwa, 20(2003) nr 3, s. 162-163.

Lewandowski Włodzimierz ks., Doświadczyć ludzi, Świadectwa, 47(2010) nr 2, s. 155-158.

Lewis C. S., Koniec człowieczeństwa, tłum. Magda Sobolewska, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2013, ss. 128, oprac. ms, Lektury, 61(2013) nr 4, s. 182-183.

Lewis C. S., Podział ostateczny, tłum. Magda Sobolewska, Media Rodzina, Poznań 2005, ss. 120, oprac. dsz, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 181-182.

Lewis C. S., Rozważania o psalmach, tłum. Aleksandra Motyka, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2011, ss. 207, oprac. kp, Lektury, 54(2012) nr 1, s. 182-183.

Lewis C. S., Smutek, tłum. Jadwiga Olędzka, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2009, ss. 119, oprac. mm, Lektury, 49(2010) nr 4, s. 184-185.

Libera Piotr bp, Wezwani do dialogu, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 9-14.

Lifschitz Daniel, Mężczyzna i kobieta. Szabat. Hagada do rozdziału drugiego Księgi Rodzaju, tłum. Barbara Żurowska, Wydawnictwo AA - Wydawnictwo Fronda, Kraków - Warszawa 2009, ss. 173, oprac. kp, Lektury, 45(2009) nr 4, s. 182-183.

Lifschitz Daniel, Stań się światło! Hagada do rozdziału pierwszego księgi Rodzaju, tłum. Barbara Żurowska, Wydawnictwo AA - Fronda, Kraków - Warszawa 2008, ss. 195, oprac. dd, Lektury, 42(2009) nr 1, s. 182.

Lifschitz Daniel, Z mądrości chasydów. Ponad 600 nie publikowanych wcześniej opowieści o radości, nadziei, humorze z dawnych historii Izraela, aby odnaleźć Boga i siebie samego, tłum. Magdalena Dutkiewicz-Litwiniuk, Wydawnictwo Jedność, Kielce 1998, ss. 327, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 184-185.

Linke Waldemar CP, Rozsyłanie po dwóch, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 80-88.

Lis Marek ks., Potrzeba współczucia, Film, 34(2007) nr 1, s. 187-190.

Lis Marek ks., Zmagania duchownych u Bergmana, Film, 40(2008) nr 3, s. 188-192.

Listy [fragmenty listów księży kardynałów, arcybiskupów i biskupów, które wpłynęły na ręce Prowincjała księży marianów po opublikowaniu pierwszego numeru „Pastores”], 2(1999) nr 1, s. 175-182.

Listy, 3(1999) nr 2, s. 175-180.

Listy, 4(1999) nr 3, s. 179-182.

Listy, 7(2000) nr 2, s. 173-174.

Listy, 8(2000) nr 3, s. 173-174.

Listy, 10(2001) nr 1, s. 171-172.

Listy, 12(2001) nr 3, s. 173-174.

Listy, 15(2002) nr 2, s. 175-176.

Listy, 16(2002) nr 3, s. 170-172.

Listy, 17(2002) nr 4, s. 175-176.

Listy, 22(2004) nr 1, s. 173-174.

Listy, 26(2005) nr 1, s. 169-170.

Listy, 30(2006) nr 1, s. 167-168.

Liszka Piotr CMF, Hiszpania 40 lat po Soborze, Nad nauczaniem Kościoła, 39(2008) nr 2, s. 123-132.

Lohfink Gerhard, Modlitwa moją ojczyzną. Teologia i praktyka modlitwy chrześcijańskiej, tłum. Eliza Pieciul-Karmińska, W drodze, Poznań 2011, ss. 251, oprac. kp, Lektury, 53(2011) nr 4, s. 174-175.

Longchamps de Bérier Franciszek ks., Grzech Saula, Nasza modlitwa, 44(2009) nr 3, s. 109-116.

Longchamps de Bérier Franciszek ks., Jonasz, czyli o zbuntowanym proroku, Nasza modlitwa, 41(2008) nr 4, s. 95-102.

Longchamps de Bérier Franciszek ks., Zachariasz, czyli o kapłanie niewierzącym i praktykującym, Nasza modlitwa, 37(2007) nr 4, s. 99-106.

Lorenc Michał, Kościół jak schron atomowy, Świadectwa, 58(2013) nr 1, s. 153-154.

Louf André SOCist, Samotność mnicha, Artykuły, 5(1999) nr 4, s. 36-45.

Louf André OCSO, Pokora i posłuszeństwo, tłum. Benedyktyni tynieccy, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2004, ss. 64, oprac. kp, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 178-179.

Louf André SOCist, Czułość i moc, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 31-42.

Louf André, Cysterska droga, tłum. Marcin Sabiniewicz, Biblioteka Duchowości Cysterskiej 1, Wydawnictwo św. Bernarda, Skoczów 2000, ss. 199, oprac. jn, Lektury, 14(2002) nr 1, s. 177-178.

Louf André, Reguły życia duchowego. Stałe elementy duchowej drogi chrześcijanina, tłum. Alina Meissner, W drodze, Poznań, ss. 85, oprac. af, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 175-176.

Louf André, W szkole kontemplacji, tłum. Zofia Pająk, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2006, ss. 304, oprac. kp, Lektury, 36(2007) nr 3, s. 172-173.

Lubac Henri de SJ, Medytacje o Kościele, tłum. Izabela Białkowska-Cichoń, seria: Myśl Teologiczna, WAM, Kraków 1997, ss. 322, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 187.

Lubich Chiara, Charyzmat jedności, Fundacja Mariapoli - Wydawnictwo M, Kraków 2007, ss. 545, oprac. ank, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 179-180.

Lubich Chiara, Duch braterstwa w polityce, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 30-39.

Lubowicki Kazimierz OMI, Rodzina – rozwój czy samozagłada?, Nad nauczaniem Kościoła, 35(2007) nr 2, s. 125-132.

Ludzie, których spotkałem. Waldemara Smaszcza rozmowy z ks. Janem Twardowskim, Wydawnictwo ŁUK, Białystok 2001, ss. 215, oprac. al, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 178-179.

Lustiger Jean-Marie kard., Kapłani, których daje Bóg, tłum. Zofia Pająk, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2002, ss. 211, oprac. as, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 180.

Lustiger Jean-Marie, Bądźcie godni swego człowieczeństwa, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum, Warszawa 1998, ss. 153, oprac. as, Lektury, 10(2001) nr 1, s. 173-174.

Lütz Manfred, Bóg. Mała historia Największego, tłum. Monika Zielińska, Wydawnictwo M, Kraków 2009, ss. 407, oprac. kp, Lektury, 51(2011) nr 2, s. 181-182.

Lütz Manfred, Ludzka strona celibatu, Artykuły, 51(2011) nr 2, s. 49-58.

Pastores poleca