Hahn Scott, Moc słowa w liturgii. Od tekstu pisanego do żywego słowa liturgii, tłum. Piotr Blumczyński, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010, ss. 188, oprac. jk, Lektury, 51(2011) nr 2, s. 180-181.

Hajduk Tadeusz SJ, Jak Jezus formował Apostołów, Artykuły, 22(2004) nr 1, s. 34-42.

Hajduk Tadeusz SJ, Powiedz ludziom, że kocham ich, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 165-168.

Halik Tomáš ks., Noc spowiednika. Paradoksy małej wiary w epoce postoptymistycznej, tłum. Andrzej Babuchowski, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007, ss. 248, oprac. kp, Lektury, 40(2008) nr 3, s. 180-182.

Halina, Nie marnować życia, Świadectwa, 25(2004) nr 4, s. 168-171.

Halina, Spotkanie z ikoną, Świadectwa, 55(2012) nr 2, s. 164-167.

Halkiewicz Franciszek, ABC troski o zdrowie, Artykuły, 37(2007) nr 4, s. 49-58.

Hanna, Jesteśmy do siebie podobni, Świadectwa, 14(2002) nr 1, s. 171-174.

Haręzga Stanisław ks., Ewangeliczny obraz domu, Artykuły, 33(2006) nr 4, s. 15-23.

Haręzga Stanisław ks., Jezus – egzorcysta, Artykuły, 54(2012) nr 1, s. 7-15.

Haręzga Stanisław ks., Jezus nie działał sam, Artykuły, 48(2010) nr 3, s. 20-26.

Haręzga Stanisław ks., Jezus wobec opinii o sobie, Nasza modlitwa, 42(2009) nr 1, s. 95-101.

Haręzga Stanisław ks., Jezus wobec prawdziwego i fałszywego zgorszenia, Artykuły, 59(2013) nr 2, s. 11-18.

Haręzga Stanisław ks., Karmić się Słowem, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 168-170.

Haręzga Stanisław ks., Słowo o „dziś”, Artykuły, 36(2007) nr 3, s. 7-15.

Haręzga Stanisław ks., W biblijnej szkole życia. Materiały do lectio divina, Wydawnictwo Św. Wojciecha, Poznań 2009, ss. 248, oprac. tk, Lektury, 49(2010) nr 4, s. 179-180.

Haręzga Stanisław ks., W Jezusowej szkole modlitwy, Artykuły, 39(2008) nr 2, s. 7-16.

Harmonia między słowem a znakiem. Rozmowa z ks. Józefem Górzyńskim (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 29(2005) nr 4, s. 65-74.

Hart Archibald D., Adrenalina a stres, tłum. Aleksander Gomola, W drodze, Poznań, 2003, ss. 302, oprac. er, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 180-181.

Hart Archibald D., Męska depresja, tłum. Aleksander Gomola, W drodze, Poznań 2004, ss. 352, oprac. ez, Lektury, 27(2005) nr 2, s. 183-184.

Hebert Geneviève, Uczyć się mówienia prawdy, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 43-48.

Hemfelt Robert, Minirth Frank, Meier Paul, Miłość to wybór. O terapii współuzależnień, tłum. Renata Towlson, W drodze, Poznań 2004, ss. 332, oprac. dsz, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 179-180.

Hepp Peter, Świat w moich dłoniach. Życie bez słuchu i wzroku, tłum. Henryk Kompf, Wydawnictwo Credo, Katowice 2008, ss. 330, oprac. af, Lektury, 46(2010) nr 1, s. 186-187.

Herbert Zbigniew, Do rzeki [w: Zbigniew Herbert, Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1997, s. 16], 13(2001) nr 4, s. 172.

Herbert Zbigniew, Portret końca wieku [w: Zbigniew Herbert, Epilog burzy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998, s. 73], 13(2001) nr 4, s. 142.

Herbert Zbigniew, Prośba [w: Zbigniew Herbert, Hermes, pies i gwiazda, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1997, s. 86], 13(2001) nr 4, s. 126.

Herbert Zbigniew, Utwory rozproszone (Rekonesans), wybór i oprac. Ryszard Krynicki, Wydawnictwo a5, Kraków 2011, ss. 496, oprac. mmi, Lektury, 55(2012) nr 2, s. 186-187.

Herbert Zbigniew, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2004, ss. 424, oprac. szb, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 184-185.

Hertling Joanna s., Ewangelizacja przez liturgię, Z życia Kościoła, 56(2012) nr 3, s. 121-129.

Heschel Abraham J., Architektura czasu [w: Abraham J. Heschel, Szabat i jego znaczenie dla współczesnego człowieka, tłum. Henryk Halkowski, Wydawnictwo Atext, Gdańsk 1994, s. 13], 36(2007) nr 3, s. 114.

Heschel Abraham J., O Bogu ukrywającym się [w: Abraham J. Heschel, Człowiek nie jest sam. Filozofia religii, tłum. Katarzyna Wojtkowska-Lipska, SIW Znak, Kraków 2001, s. 131-132], 30(2006) nr 1, s. 144.

Heschel Abraham Joshua, Boska wizja człowieka [w: Abraham J. Heschel, Człowiek nie jest sam. Filozofia religii, tłum. Katarzyna Wojtkowska-Lipska, SIW Znak, Kraków 2001, s. 110], 15(2002) nr 2, s. 120.

Heschel Abraham Joshua, Bóg szukający człowieka. Podstawy filozofii judaizmu, tłum. Albert Gorzkowski, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2008, ss. 544, oprac. kp, Lektury, 41(2008) nr 4, s. 179-180.

Heschel Abraham Joshua, Szabat i jego znaczenie dla współczesnego człowieka, tłum. Henryk Halkowski, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2009, ss. 211, oprac. kp, Lektury, 52(2011) nr 3, s. 182-183.

Hildebrand Dietrich von, Koń trojański w Mieście Boga, tłum. Jerzy Wocial, Fronda, Warszawa 2000, ss. 215, oprac. mch, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 181-182.

Hildegarda z Bingen, Wizje czyli poznaj drogi Pana, tłum. i oprac. Justyna Łukaszewska-Haberkowa, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2011, ss. 282, oprac. ank, Lektury, 56(2012) nr 3, s. 180-181.

Hillesum Etty, Przerwane życie. Pamiętnik 1941-1943, tłum. Iwona Piotrowska, WAM, Kraków 2000, ss. 249, oprac. aa, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 179-180.

Hinc Mateusz Roman OFMCap, Kiedy siedzę, siedzę, Artykuły, 36(2007) nr 3, s. 55-64.

Hinc Mateusz Roman OFMCap, Kondycja psychiczna księdza, Artykuły, 16(2002) nr 3, s. 43-50.

Hinc Mateusz Roman OFMCap, Logika świata a logika chrześcijańska, Artykuły, 52(2011) nr 3, s. 22-30.

Hinc Mateusz Roman OFMCap, Psychologiczne aspekty wyznania grzechu, Artykuły, 44(2009) nr 3, s. 15-22.

Hlebowicz Adam (oprac.), Ateiści zobaczyli świadectwo wiary. Częstochowa ’91. Relacje, wywiady, artykuły, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2012, ss. 244, oprac. kp, Lektury, 60(2013) nr 3, s. 185-186.

Homoseksualizm i nadzieja. Oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy USA, tłum. Maciej Giertych, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004, ss. 64, oprac. mko, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 182-183.

Horak Tomasz ks., Słowem Słowu służyć, Świadectwa, 54(2012) nr 1, s. 164-166.

Hoye William J., Teologiczne błędy myślowe, tłum. Paulina Kolińska, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2011, ss. 190, oprac. kp, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 184-185.

Hubaut Michel OFM, Naśladujmy Boga, Nasza modlitwa, 12(2001) nr 3, s. 110-112.

Huk Tadeusz ks., Gdy penitent nie widzi swoich grzechów, Pytania i odpowiedzi, 23(2004) nr 2, s. 151-154.

Huk Tadeusz ks., Spowiedź księdza, Pytania i odpowiedzi, 34(2007) nr 1, s. 149-153.

Huk Tadeusz ks., Tracić czas dla Boga, Nasza modlitwa, 5(1999) nr 4, s. 105-113.

Hummes Cláudio kard., Znaczenie celibatu osób duchownych, Nad nauczaniem Kościoła, 38(2008) nr 1, s. 120-128.

Hybels Bill, Kim jesteś, gdy nikt nie patrzy, tłum. Elżbieta Mistachowicz, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2006, ss. 152, oprac. kp, Lektury, 34(2007) nr 1, s. 179.

Pastores poleca