Faber Frederick William, O samozakłamaniu, tłum. Agnieszka Ploch, Wydawnictwo „Duc In Altum”, Warszawa 2006, ss. 161, oprac. ez, Lektury, 38(2008) nr 1, s. 181-182.

Fabris Rinaldo (red.), Duchowość Nowego Testamentu, tłum. Krzysztof Stopa, seria: Historia duchowości, t. II, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2003, ss. 345, oprac. as, Lektury, 25(2004) nr 4, s. 176-177.

Farin Michel SJ, „Przestań grać!”, Film, 12(2001) nr 3, s. 183-186.

Faszczowa Anna, Ewangelia w Rychwałdzie, Z życia Kościoła, 55(2012) nr 2, s. 133-139.

Faszczowa Anna, Nieodgadniony bliski. Obraz Boga w kazaniach Kasjana Korczyńskiego OFMConv (1725-1784), Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 258, oprac. kp, Lektury, 53(2011) nr 4, s. 178-179.

Faszczowa Anna, Pełni radości, Artykuły, 57(2012) nr 4, s. 60-69.

Fatka Jan OCD, Tajna konsekracja, Świadectwa, 13(2001) nr 4, s. 149-153.

Favreau François bp, Będziecie kapłanami XXI wieku, Z życia Kościoła, 17(2002) nr 4, s. 125-129.

Fedorowicz Tadeusz ks., Duch Święty pozwała słuchać i poznawać, Świadectwa, 2(1999) nr 1, s. 172-174.

Felix Leo, On myśli o mnie bardziej niż ja o sobie, Świadectwa, 52(2011) nr 3, s. 149-151.

Figueiredo Anthony J. ks., O seminariach duchownych dla „późniejszych” powołań, Z życia Kościoła, 58(2013) nr 1, s. 130-136.

Foltańska Anna, Życie braterskie we wspólnocie, Nad nauczaniem Kościoła, 12(2001) nr 3, s. 113-123.

Forte Bruno abp, Łaska posłuszeństwa, Z życia Kościoła, 59(2013) nr 2, s. 141-145.

Forte Bruno abp, Rekolekcje papieskie. Podążając za Tobą, światłem życia, tłum. Krzysztof Stopa, WAM, Kraków 2005, ss. 192, oprac. pk, Lektury, 31(2006) nr 2, s. 177-178.

Forte Bruno abp, Teologia piękna a duszpasterstwo?, Artykuły, 32(2006) nr 3, s. 7-18.

Forte Bruno ks., List o modlitwie, Nasza modlitwa, 24(2004) nr 3, s. 105-109.

Forte Bruno, Cztery noce zbawienia. Pascha w tradycji żydowskiej, tłum. Patrycja Mikulska, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010, ss. 69, oprac. ank, Lektury, 50(2011) nr 1, s. 174-175.

Forte Bruno, Istota chrześcijaństwa, tłum. Krystyna Kozak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 196, oprac. kg, Lektury, 37(2007) nr 4, s. 184-185.

Forte Bruno, Maryja, ikona Tajemnicy. Zarys mariologii symboliczno-narracyjnej, tłum. Bogusław Widła, seria: Theotokos, 8, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999, ss. 263, oprac. as, Lektury, 7(2000) nr 2, s. 118-179.

Forycki Roman SAC, Prawda o Ojcu, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 51-59.

Franciszek papież - Bergoglio Jorge Mario kard., Nie zgadzaj się na zło!, Katolicka Agencja Informacyjna, Wydawnictwo M, Kraków 2013, ss. 320, oprac. ank, Lektury, 61(2013) nr 4, s. 176-177.

Franciszek, Jego horyzonty [w: Franciszek, Homilia podczas Mszy w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 19 maja 2013, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 7(2013), s. 21], 61(2013) nr 4, s. 86.

Franciszek, Na co komu chory ksiądz?, Świadectwa, 51(2011) nr 2, s. 161-163.

Franciszek, Przyznać Mu miejsce [w: Franciszek, Homilia podczas Mszy w bazylice św. Pawła za Murami, 14 kwietnia 2013, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 6(2013), s. 19], 61(2013) nr 4, s. 130.

Franciszek, Wędrowanie, budowanie, wyznawanie [w: Franciszek, Homilia podczas Mszy w Kaplicy Sykstyńskiej na zakończenie konklawe, 14 marca 2013, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 5(2013), s. 8], 61(2013) nr 4, s. 8.

Franciszkanin z SS. Prawdziwa historia Gereona Goldmanna OFM, tłum. Olga Martyniak, Polwen Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2009, ss. 324, oprac. ank, Lektury, 51(2011) nr 2, s. 187-188.

Franz Raymond, Kryzys sumienia. Konflikt między lojalnością wobec Boga a lojalnością względem swojej religii, Koncept Design, Myślęcinek 2006, ss. 511, oprac. tk, Lektury, 57(2012) nr 4, s. 182-184.

Frattallone Raimondo SDB, Kierownictwo duchowe dziś, tłum. Zdzisław Józef Kijas OFMConv, Małgorzata Sternal, seria: Formacja kapłańska i zakonna, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2001, ss. 424, oprac. iw, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 177-179.

Friszke Andrzej, Zaremba Marcin, Wizyta Jana Pawła II w Polsce 1979. Dokumenty KC PZPR i MSW, Instytut Studiów Politycznych PAN - Towarzystwo Więź, Biblioteka „Więzi”, 177, Warszawa 2005, ss. 332, oprac. mg, Lektury, 32(2006) nr 3, s. 183-184.

Fudala Stanisław OCD, Przez Syberię na górę Karmel, Artykuły, 25(2004) nr 4, s. 33-42.

Fuellenbach Johannes SVD, Uczeń w drodze do Jerozolimy, Artykuły, 43(2009) nr 2, s. 7-16.

Pastores poleca