W marcu 2009 roku pojawiła się w Polsce nowa wspólnota zakonna mniszek. Do sanktuarium w Licheniu, na zaproszenie księży marianów, przybyły siostry z Zakonu Najświętszej Maryi Panny, znane również jako anuncjatki. Cztery siostry z klasztoru w Thiais pod Paryżem, po uprzednim przygotowaniu językowym, osiedliły się w lesie grąblińskim (niedaleko Lichenia) - miejscu, gdzie w 1850 roku objawiła się Maryja. Co nowego wnoszą siostry anuncjatki do Kościoła w Polsce, postrzeganej przez wielu na Zachodzie jako kraj "maryjny"? Czy ich pojawienie się
u nas niesie ze sobą jakieś bogactwo?


Narodziny zakonu

Zakon Najświętszej Maryi Panny (anuncjatki) powstał we Francji na po­czątku XVI wieku1. Założycielką była córka króla Francji, Ludwika XI, Joanna de Valois, znana później jako św. Joanna Francuska. Mając około pięciu lat przeżyła podczas modlitwy pewien rodzaj doświadczenia mistycznego. Usłyszała wtedy w sercu, że przed śmiercią założy zakon ku czci Najświętszej Maryi Panny. Ta myśl i pragnienie zrealizowały się na dwa lata przed jej śmiercią, w roku 1502, kiedy Joanna miała 38 lat. Po wielu trudnych i burzliwych doświadczeniach, życiowych udrękach założyła z pomocą kierownika duchowego - o. Gabriela Marii OFM (Nicolasa Gilberta) - kontemplacyjną wspólnotę mniszek.
Maryja sama wskazała św. Joannie Ewangelię jako źródło Jej woli względem zakonu. Podczas wspomnianego mistycznego doświadczenia Joanna usłyszała w sercu słowa Matki Pana: "Każ wypisać wszystko, co w Ewangelii odnosi się do mojego życia na ziemi, uczyń z tego Regułę i postaraj się o jej zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską. Wiedz, że dla ciebie samej, jak i dla wszystkich, którzy zechcą ją zachowywać, oznaczać to będzie życie w łasce Jezusa, mojego Syna, i mojej, oraz drogę pewną pełnienia woli mojego Syna i mojej". Stolica Apostolska w owym czasie nie zatwierdzała nowych reguł zakonnych. A jednak w wypadku nowopowstałej wspólnoty stało się inaczej. To, co dla jednych było swoistym cudem, dla innych zaś skutkiem zabiegów wpływowych i pociągniętych duchowością Założycielki osób, stało się faktem. W szybkim czasie wspólnota rozrosła się w sposób wręcz spektakularny. W XVII wieku zakon liczył ponad tysiąc mniszek zgromadzonych w ponad 50 klasztorach zachodniej Europy. Czasy rewolucji francuskiej zahamowały rozwój zgromadzenia. Rozproszenie mniszek spowodowane krwawymi prześladowaniami (wszak wspólnota założona została przez królową Francji) i zarządzeniami nowych władz zdziesiątkowały zakon. Przetrwał on jednak ciężki czas, by rozwinąć się na nowo w XX wieku. Obecnie istnieje siedem wspólnot sióstr: we Francji, na Kostaryce i w Polsce. Rozeznanie wspólnotowe skierowało ich uwagę na Wschód - celem jest rozszerzenie znajomości charyzmatu tam, gdzie jest on prawie nieznany. (...)

 

EUGENIUSZ ZARZECZNY MIC

Pastores poleca