BP ZBIGNIEW KIERNIKOWSKI, Od Paschy do Paschy. Katechezy wprowadzające w przeżywanie Triduum Paschalnego, Wydawnictwo „Bernardinum” – Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITAS, Pelplin-Siedlce 2014, ss. 340.

Pastores poleca