KARD. GERHARD LUDWIG MÜLLER

(...) Jeżeli chodzi o świeckie prawo stanowione, to w świecie zachodnim występuje od dłuższego czasu tendencja do odchodzenia od zasad realistycznych, obiektywnych i etycznych w kierunku tak zwanego pozytywizmu prawnego, nominalizmu, subiektywizmu, relatywizmu i ideologizmu.

KS. TOMASZ HORAK

Dobra Nowina jest „przeznaczona dla wszystkich, którzy na nią czekają, ale także dla tych, którzy być może niczego już się nie spodziewają i nie mają nawet siły, by szukać i pytać”. Tak mówił papież Franciszek w niedzielę, 26 stycznia 2014 roku. To ważne słowa, jakby zwięzły, autorski komentarz do adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium ogłoszonej 24 listopada 2013 roku, w uroczystość Chrystusa Króla. Przesłanie adhortacji można odczytywać i rozważać na różnych płaszczyznach, a bogactwo treści jest wielkie. Nas interesuje przyjrzenie się sprawom ważnym dla duszpasterzy i ich misji.

MACIEJ ZACHARA MIC

W czasie mszalnych obrzędów Komunii, po zakończonej aklamacji „Baranku Boży”, celebrans przepisanymi przez obrzęd słowami zaprasza wiernych do Komunii świętej, po czym spożywa Ciało i Krew Chrystusa, a następnie udziela wiernym Ciała Pańskiego.

ANDRZEJ KERNER

(...) Ks. Wolffowi zdarza się słyszeć zarzuty proboszczów: kogo wy przyjmujecie do szkoły katolickiej?! Albo oczekiwania rodziców należących do ruchów kościelnych, że szkoła zaaplikuje młodym sporą dawkę formacji religijnej. „Nasz obecny biskup Andrzej Czaja podkreśla: to nie jest niższe seminarium duchowne.

KS. IGNACY SOLER

Beatyfikowany 27 września 2014 roku w Madrycie najbliższy współpracownik założyciela Opus Dei, św. Josemaríi Escrivy, bp Álvaro del Portillo (1914-1994), był konsultorem różnych dykasterii Stolicy Apostolskiej, między innymi Kongregacji Nauki Wiary, Kongregacji ds. Duchowieństwa, Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu.

KS. DOMINIK OSTROWSKI

Dlaczego Brewiarz jest dla księdza aż tak ważny? Jak w obecnych warunkach odnieść się do Liturgii Godzin, aby była ona dla każdego „moja”, a nie odbierana tylko jako obowiązek narzucony przez wymogi prawa kościelnego?

(...) Zauważam, że poświęcam coraz mniej czasu sobie, bo wydaje mi się, że niemal w całości oddaję ten czas dla spraw Bożych, dla pracy na rzecz Jego Królestwa. Zarazem jednak dostrzegam coraz więcej walki o to, aby czytać i rozumieć wolę Boga w moim „dziś”, wobec ilości obowiązków i natłoku zajęć.

(...) W seminarium przeżyłem kilka trudniejszych chwil, które można chyba sprowadzić do uświadomienia sobie faktu, w sumie dość banalnego, że chrześcijanin to człowiek słaby, ale w tej słabości i poprzez nią działa Jezus Chrystus. Okres przedseminaryjny był dla mnie odkrywaniem głębi tajemnicy Wcielenia (On dla mnie stał się bliski), a czas formacji seminaryjnej odkrywaniem tajemnicy Jego Paschy (On działa w mojej kruchości).

Jestem z wykształcenia socjologiem, moja żona, Agnieszka, jest lekarzem dentystą. Mamy 8 córek i dwoje utraconych dzieci już w niebie. Od przeszło 20 lat jesteśmy we wspólnocie neokatechumenalnej przy kościele ojców paulinów w Warszawie, gdzie Pan nas prowadzi, zaskakuje, wypróbowuje w tyglu rozmaitych doświadczeń, nawraca; gdzie upadamy i wciąż się podnosimy. Stale w ruchu... Właśnie ten ruch, niczym Boży ferment, pchnął nas jako rodzinę na misję.

Pierwszy raz jestem w zakładzie karnym. Będę tłumaczyć na żywo spotkanie Tima Guénarda z więźniami. Na dyżurce zostawiamy dowody osobiste i telefony komórkowe, pokazuję zawartość torebki. Przechodzimy przez bramki, podobne jak na lotnisku, wychowawca więzienny prowadzi nas przez kolejne drzwi, otwierane i zamykane przez strażników. Tim dobrze zna ten świat. Jego masywna sylwetka, indiańskie rysy, złamany nos wręcz pasują do tej scenerii. Ja wszystko czujnie obserwuję, staram się poskromić wyobraźnię, gdy zatrzaskują się za nami kolejne drzwi.

Był 21 kwietnia 2013 roku, kiedy w parafii św. Jakuba Apostoła w Szczyrku głosiłem kazanie na rozpoczęcie sezonu pielgrzymkowego. Tamtejsze Bractwo św. Jakuba po Mszy świętej wyruszało wówczas Drogą Beskidzką do Sanktuarium Matki Bożej w Rychwałdzie.

70. rocznica Powstania Warszawskiego zaowocowała obfitością różnego rodzaju przedsięwzięć, jak: publikacje książkowe, artykuły, specjalne dodatki historyczne do gazet i tygodników, wystawy, prelekcje, konkursy, wywiady, koncerty, filmy i inne inicjatywy upamiętniające to wydarzenie. Na nowo rozgorzały dyskusje na temat sensu wybuchu Powstania i winnych jego upadku, przeważało jednak pragnienie oddania hołdu bohaterom tamtych dni. (...)

HALINA ŚWIRSKA

Pastores poleca