Na 10 wieków obecności żydowskiej diaspory na terenach Polski przypadają okresy dobrobytu, gdy nasz kraj był określany mianem „raju dla Żydów”, ale także czas hitlerowskiego ludobójstwa. Niestety, zagłada Żydów na terenach Polski z rąk niemiec­kich nazistów wydaje się być perspektywą dominującą.

Dlatego, udając się do Muzeum Historii Żydów Polskich Po­lin, można żywić obawy, czy Polacy nie są w nim przedstawieni jako odpowiedzialni za Holokaust. Obawy te są nieuzasadnione. Owszem, na osiem galerii jedna opowiada o II wojnie światowej, ale pozostałe ukazują losy polskich Żydów splecione z historią Polski, ich wkład w kształtowanie polskiej kultury, historii, spo­łeczeństwa, ich tradycje i obyczaje. Liczne dokumenty i eksponaty mówią o kulturze materialnej i duchowej. Przypominamy sobie nazwiska żydowskich poetów, muzyków, uczonych, którzy byli znani nie tylko w swoim środowisku, ale rozsławiali imię Polski na świecie. (…)

Pastores poleca