Ostatnia przypowieść w Ewangelii według św. Mateusza, będąca zwieńczeniem wszystkich pięciu mów Chrystusa, niemalże we wszystkich przekładach nosi tytuł Sądu Ostatecznego. Występuje ona w powiązaniu z tak zwaną mową eschatologiczną Jezusa zapisaną w 24. i 25. rozdziale tejże Ewangelii.

"Ukrzyżowali [Jezusa i złoczyńców], jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie" (Łk 23,33). "Dobry łotr" i "zły łotr" - tradycja często ich sobie przeciwstawiała, ale może nie trzeba rozdzielać tych, których złączył krzyż? W godzinie próby często jesteśmy zarazem jednym i drugim - tym, który wątpi, i tym, który wierzy. W obliczu tajemnicy zła jedynie Chrystus może nas zjednoczyć w ufności.

Czy ksiądz nie może angażować się w politykę?

Nie sądzę, aby na tak sformułowane pytanie można było odpowiedzieć jednoznacznie: "tak" lub "nie".

Kim był ten człowiek? Wielu z nas, odpowiadając na pytanie: "Jan Paweł II - kto to taki?", odpowie tak, jak na co dzień myśli: "Papież-Po­lak". Piszący te słowa nie jest ani eklezjologiem, ani teologiem, ani watykanistą - jest pisarzem.

Jako kapelan wojskowy posługiwałem żołnierzom podczas pierwszej zmiany Polskiego Kontyngentu, stacjonując w Babilonie. Było to bezpośrednio po zakończeniu regularnej wojny z armią Saddama Husajna. Dzia­łania polskich żołnierzy na misji w Iraku służyły w głównej mierze przy­wróceniu ładu społecznego i stabilizacji w życiu społecznym po za­kończonej tam wojnie.

W pierwszych zdaniach adhortacji apostolskiej Verbum Domini z 30 września 2010 roku papież Benedykt XVI pisze, że Synod Biskupów poświęcony słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła był dla niego pięknym i fascynującym doświadczeniem.

"Zacznę może z dziwnego miejsca, no ale trudno by było inaczej: wczoraj ogłoszono moją nominację na biskupa pomocniczego w Krakowie i przydzielenie mi tytularnej stolicy biskupiej w Arcavica. "Moje" biskupstwo leży więc w... Hiszpanii i jest starym miastem rzymskim.

W poniższym kazaniu1 bł. John Henry Newman (1801-1890) wskazuje na wzór aktywnego chrześcijanina, który jest konsekwentny, zaś angażując się w zadania, jakie stawia przed nim codzienność (ten świat), nie zapomina o swoim chrześcijaństwie.

GERHARD LOHFINK
Modlitwa moją ojczyzną. Teologia i praktyka modlitwy chrześcijańskiej
tłum. Eliza Pieciul-Karmińska
W drodze, Poznań 2011, ss. 251.

Znakiem rozpoznawczym współczesności jest różnorodność. Uwik­łanie polityczne części polskiego duchowieństwa nie jest sprawą nową. Rzeczywistość zachęca jednak do dyskusji. Inspirować dziś może postać bł. Jerzego Matulewicza, który młodość przeżył i wykształcenie zdobył w czasie zaborów.

Według średniowiecznej legendy w miejscu, gdzie obecnie w Stoczku Klasztornym na Warmii stoją klasztor i kościół, ówczesne nastolatki znalazły w spróchniałym pniu figurkę Matki Bożej, którą niebawem umieszczono w specjalnie dla Niej zbudowanej kaplicy. Od tamtego czasu nawiedzały Ją rzesze wiernych.

Pastores poleca