Od Redakcji
KS. MIROSŁAW CHOLEWA    5


Artykuły
KS. STANISŁAW HARĘZGA, Jezus - egzorcysta    7
KRZYSZTOF WONS SDS, Grzech niesłuchania słowa    16
S. MARIE-LAURE, Od strachu do odwagi    25
WŁODZIMIERZ ZATORSKI OSB, Osiem duchów zła    35
KS. WOJCIECH NOWACKI, Duch wolności a duch zniewolenia    43
KS. DARIUSZ JASTRZĄB, Strategia złego ducha u C. S. Lewisa    52
BOGDAN KOCAŃDA OFMConv, Uwolnienie z duchowej niewoli    61

Nasza rozmowa
Demon w niewoli Słowa.
Rozmowa redakcyjna: KS. MIROSŁAW NOWOSIELSKI, KAZIMIERZ PEK MIC, KS. WOJCIECH BARTKOWICZ, STANISŁAW PORCZYK, BOGUMIŁ ŁOZIŃSKI, KS. MIROSŁAW CHOLEWA    71

Nasza modlitwa
HENRYK DZIADOSZ SJ, Nie stawiajcie oporu złemu     89
ANDRZEJ JEROMINEK MIC, Modlitwa serca    95
MACIEJ ZACHARA MIC, Medytacja nad wybranymi fragmentami dawniejszego Mszału    102
BR. ANTOINE-EMMANUEL, Jezusowe wprowadzenie w modlitwę    109

Nad nauczaniem Kościoła
KS. WŁODZIMIERZ WOŁYNIEC, Szatan w Obrzędach chrztu i w odnowionym Rytuale egzorcyzmów    117

Z życia Kościoła
JADWIGA ZIĘBA, Z perspektywy polskich egzorcystów    127
AGATA MIREK, Siostry zakonne w obozach pracy PRL    137
ANNA WOJTAS, Szkoły bycia bardziej człowiekiem    147

Pytania i odpowiedzi
JACEK SALIJ OP, Pobożna antyreligia    155

Świadectwa
Posługa uwalniania    159
O krok od samobójstwa    162
Słowem Słowu służyć    164
Demon nieprzebaczenia    167
Studnia Sychar    169
Czy mnie przyjmiecie?    172

Lektury    175
Kultura    187
Ogłoszenia    191
To Our Readers    194
Contents    196

Pastores poleca