Od Redakcji
KAZIMIERZ PEK MIC    5


Artykuły
PIOTR ŚLĘCZKA SDS, On wydał się za nas    7
KS. MARIUSZ SZRAM, Ciało powołane do zmartwychwstania – ujęcie wczesnochrześcijańskie 17
RYSZARD SZMYDKI OMI, Dwoje jednym ciałem    27
KS. IRENEUSZ MROCZKOWSKI, Teologia ciała według Jana Pawła II    36
MICHAŁ ZIOŁO OCSO, Igraszki z Behemotem    45
WOJCIECH GIERTYCH OP, Etyka ekonomii    57
ZDZISŁAW JÓZEF KIJAS OFMConv, Świadek Chrystusa z RPA    65

Nasza rozmowa
Szlifowanie spontaniczności. Rozmowa z MIECZYSŁAWEM KOŻUCHEM SJ    73

Budować most z wiarą. Rozmowa z KS. ABP. ZBIGNIEWEM STANKIEWICZEM    83

Nasza modlitwa
KS. JÓZEF NAUMOWICZ, Niespokojne jest... ciało nasze    91
S. EDITH, Milczenie Słowa    99
KRZYSZTOF WONS SDS, Pasterz o ludzkim obliczu    103
BR. THÉOPHANE, Z ciemności do światła    109

Nad nauczaniem Kościoła
KS. KARD. MARC OUELLET, Nigdy więcej!    113
KS. ROBERT TYRAŁA, Koncerty w kościołach po Vaticanum II    116

Z życia Kościoła
DARIUSZ KOWALCZYK SJ, Pedofilia w strukturach kościelnych    125
ANNA FASZCZOWA, Ewangelia w Rychwałdzie    133
AGNIESZKA PACZKOWSKA, Wolontariat więźniów w hospicjum – gdańskie doświadczenia    140

Pytania i odpowiedzi
KS. MIROSŁAW CHOLEWA, Perła wiary także dla innych    147

Świadectwa
Uczę się swojego ciała    151
Doświadczenie kruchości    155
Życie w jednym ciele    158
Czułem się bezpański i wykluczony    161
Spotkanie z ikoną    164
Piękno za mgłą    167
Zwierzenia zakulisowe    169

Lektury    173
Kultura    188
Ogłoszenia    193
To Our Readers    194
Contents    196

Pastores poleca