Od Redakcji

KAZIMIERZ PEK MIC 5

 

Artykuły

KRZYSZTOF WONS SDS, To mówi Pan! 7

KS. WOJCIECH NOWACKI, Duch Święty gwarantem autorytetu 16

WOJCIECH GIERTYCH OP, Kto tu jest najważniejszy? 24

KS. DARIUSZ OKO, Metafizyczna konieczność autorytetu 32

KS. BP WOJCIECH POLAK, Być pasterzem 40

KS. BP GRZEGORZ RYŚ, Słowo jednania 47

JANUSZ ZAWADKA MIC, Paradoksy autorytetu świętych 50

MAREK LASOTA, Ojcowie wolnych ludzi 58

GRZEGORZ GÓRNY, Katolicyzm w USA 65

 

Nasza rozmowa

Kościół bez autorytetów?

Rozmowa redakcyjna: KS. BP MAREK SOLARCZYK,

ANNA KOŁODZIEJCZYK, PIOTR ZAREMBA,

KAZIMIERZ PEK MIC, KS. WOJCIECH BARTKOWICZ,

KS. MIROSŁAW CHOLEWA 73

 

Nasza modlitwa

S. BEATA ZARZYCKA ZSAPU, Przeklęty, kto ufa człowiekowi? 89

KS. JAKUB SZCZEŚNIAK, Jezus kuszony 96

ANDRZEJ JEROMINEK MIC, Ukrzyżowany Król 106

 

Nad nauczaniem Kościoła

BENEDYKT XVI, Iść za Chrystusem drogą pokory 111

 

Z życia Kościoła

HALINA ŚWIRSKA, My mamy siać... 121

KS. ANTHONY J. FIGUEIREDO, O seminariach duchownych dla „późniejszych” powołań 130

KS. PIOTR MORCINIEC, Kościół katolicki o przeszczepach 137

 

Pytania i odpowiedzi

KS. BP WIESŁAW ŚMIGIEL, Ksiądz w domu niepraktykujących parafian 147

 

Świadectwa skład

Kościół jak schron atomowy 153

Utrata gruntu pod nogami 154

Zaufanie dodaje skrzydeł 157

Szacunek i posłuszeństwo 160

On sobą Boga nie zasłaniał 163

Życie dla innych 166

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR 169

„Inteligentnemu chłopcu mówi się tylko raz” 173

 

Lektury 176

Kultura 189

Ogłoszenia 193

To Our Readers 194

Contents 196

Pastores poleca