Od Redakcji
KAZIMIERZ PEK MIC    5

Artykuły
LECH KACZYŃSKI, Wolność i prawda    7
PAWEŁ KRZEMIŃSKI, Tak naprawdę to oni żyją...    12
KS. STANISŁAW HARĘZGA, Jezus nie działał sam    20
S. BEATA ZARZYCKA ZSAPU, Rozwój własny a życie oddane Ewangelii    27
KS. MIROSŁAW CHOLEWA, Kuźnia indywidualistów czy indywidualności?    36
JERZY GRZYBOWSKI, Czy psychologia komunikacji wystarczy?    43
MICHAŁ ZIOŁO OCSO, Związek oddzielonych    52
DOROTA ZDUNKIEWICZ-JEDYNAK, Komunikacja buduje wspólnotę    61
JAROSŁAW DUDAŁA, Taka plebania, taka parafia    72
WALDEMAR LINKE CP, Rozsyłanie po dwóch    80
KS. DARIUSZ JASTRZĄB, Judasz - apostoł wyobcowany    89

Nasza rozmowa
Pasterz zabezpiecza tyły. Rozmowa z KS. BP. ANDRZEJEM CZAJĄ    97

Nasza modlitwa
ANDRZEJ JEROMINEK MIC, Ikona obmycia nóg    109
MACIEJ ZACHARA MIC, Koncelebracja: historia, teologia, praktyka    115
WOJCIECH ŻYCIŃSKI SDB, Z cieni i obrazów do Prawdy    123

Nad nauczaniem Kościoła
PAWEŁ BIELIŃSKI, Wspólnota kapłańska     133

Z życia Kościoła
KS. TADEUSZ ALEKSANDROWICZ, Spotkania papieża ze swymi prezbiterami    141
MACIEJ JAWORSKI OCD, Małżeńska podróż ku świętości    150

Pytania i odpowiedzi
DARIUSZ KOWALCZYK SJ, Przełożeni wobec ex-księży    157

Świadectwa
Lepiej w jedności...     163
Ojciec czy szef?    166
Ramię w ramię    168
Nie potrafiłem zdobyć się na współpracę    170
Niebezpiecznie jest mieć pomysły...     173
Więzień w wolontariacie    176

Lektury    181
Kultura    188
Ogłoszenia    193
To Our Readers    194
Contents    196

Pastores poleca