Od Redakcji

MIROSŁAW CHOLEWA


Artykuły

KONRAD MAŁYS OSB, Szkoła wolności w Regule św. Benedykta
KS. MACIEJ WAROWNY, Za sprawą Ducha
KS. GRZEGORZ STRZELCZYK, Wolny Jezus
KS. GRZEGORZ PUCHALSKI, Prawdziwe i fałszywe posłuszeństwo alumna
AGATA RUSAK, Między ramkami a swobodą, czyli kilka słów o życiu w wolności
DAVE SULLIVAN MAfr, Strusie w Kościele
JEAN VANIER, Światło pośród nędzy


Nasza rozmowa

Posłuszeństwo Bogu – posłuszeństwo przełożonym. Z KRZYSZTOFEM KRALKĄ SAC, ewangelizatorem, rekolekcjonistą, założycielem i dyrektorem Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, rozmawia Marcin Walczak
Powierzono nam życie. Z KS. OLIVIEREM DE BONNEWIJNEM, wikariuszem biskupim ds. formacji szafarzy wyświęconych i niewyświęconych w archidiecezji Malines-Brukseli, członkiem Wspólnoty Emmanuel, rozmawia ks. Wojciech Janyga
Dojrzewanie świętości. Ze ZDZISŁAWEM JÓZEFEM KIJASEM OFMConv, teologiem, relatorem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, rozmawia Anna M. Faszczowa


Nasza modlitwa

PIOTR KROPISZ SJ, Zabierz, Panie, i przyjmij...
O. KAZIMIERZ OD ŚW. JÓZEFA WYSZYŃSKI, Aby naśladować Maryję


Z życia Kościoła

PAWEŁ JASINA TChr, Kardynał na trudne czasy
KS. ARTUR WAŻNY, Nie PESEL, lecz serce


Pytania i odpowiedzi

MACIEJ ZACHARA MIC, Dzieci i słowo Boże


Świadectwa

Nie ma idealnych załóg - ANDRZEJ KRÓL SDB
Twardy reset schematów - KS. SŁAWOMIR LASKOWSKI
Każda osoba jest ważna - KS. PIOTR KISIELNICKI
Mamo, już jestem „żonaty”! - EDSON MIC
Zmienili mnie świeccy - IRENEUSZ MACIOŁ SDB


Lektury

BRANT PITRE, Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii, tłum. Magda Sobolewska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2018, ss. 240.
Siła powołania. O życiu konsekrowanym i poprawie relacji w Kościele. Papież Franciszek w rozmowie z Fernando Prado CMF, tłum. Agnieszka Fijałkowska-Żydok, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2018, ss. 144.
ROMANO GUARDINI, Przedszkole modlitwy, tłum. Edward Schiwek, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2018, ss. 242.
MARKO IVAN RUPNIK w rozmowie z NATAŠĄ GOVEKAR, Czerwień niebieskiego Jeruzalem. O sztuce, wierze i ewangelizacji, tłum. Andrzej Wojnowski, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2018, ss. 224.
KS. KRZYSZTOF POROSŁO, Święta codzienność. O liturgii przemieniającej życie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2018, ss. 320.


Kultura

KS. JERZY SZYMIK Sejsmograf i Ewangelia


Ogłoszenia

To Our Readers

Contents

 

Pastores poleca