Od Redakcji

KAZIMIERZ PEC MIC


Artykuły

KS. WOJCIECH WĘGRZYNIAK, Siedem kobiet Jezusa
KS. WALDEMAR CHROSTOWSKI, Któż jest moją matką?
KS. KRZYSZTOF GRZYWOCZ, Czy zakochani będą zbawieni?
WILLIAM P. CLARK OMI, Demon południa
S. ANNA MARIA PUDEŁKO AP, Ksiądz i siostra zakonna – przestrzenie spotkania
ANNA RASTAWICKA, Asceza otwartych oczu u Prymasa Stefana Wyszyńskiego
AGNIESZKA DZIÓBEK, Beskidzkie rekolekcje, czyli „co myśli Bóg”


Nasza rozmowa

Bez niejasności w relacjach Z AGATĄ RUSAK, psychologiem, psychoterapeutą i su­perwizorem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijań­skich, rozmawia Marcin Walczak


Nasza modlitwa

KS. PIOTR KOT, Tracić na drodze z Jezusem
KS. KRZYSZTOF POROSŁO, Liturgia celebrowana na ołtarzu serca
STANISŁAW CELESTYN NAPIÓRKOWSKI OFMConv, Bóg bez kobiety?


Z życia Kościoła

KS. SŁAWOMIR KUNKA, Ile kosztuje teologia ciała
JANUSZ PYDA OP, Błogosławieństwa według Franciszka
MACIEJ JAWORSKI OCD, Świadkowie niewygodnej prawdy


Pytania i odpowiedzi

DARIUSZ KOWALCZYK SJ, Być stróżem brata swego?


Świadectwa

Od synostwa do ojcostwa – MŁODY KSIĄDZ
Pan dobijał się do mojego serca – KSIĄDZ
Lekcja ofiarności i oddania – DUSZPASTERZ
Dar Boga – S. BOŻENA LESZCZYŃSKA OCV
Łatwo rozbawić, ale i zranić – PROBOSZCZ
Biblia jak lustro – MIRA MAJDAN


Lektury

CHARLES J. CHAPUT, Obcy w obcej ziemi. Życie wiarą w postchrześcijańskim świecie, tłum. Magda Sobolewska, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2019, ss. 360.
PAWEŁ WARCHOŁ OFMConv, Zwycięski krzyż, Wydawnic­two „Bernardinum”, Pelplin 2019, ss. 520.
WALDEMAR ROZYNKOWSKI (red.), Diakonat stały w Ko­ściele w Polsce. Historia – teologia – wyzwania, Wy­dawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2019, ss. 304.
ABP FULTON J. SHEEN, Kapłan nie należy do siebie, tłum. Izabella Parowicz, Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz, San­domierz 2018, ss. 416.
YVES CONGAR OP, Tradycja i tradycje. Tom 1: Esej historyczny, tłum. Arkadiusz Ziernicki, W Drodze – Instytut Tomistyczny, Poznań – Warszawa 2018, ss. 495.
AUGUSTINE WETTA OSB, Ora et pokora. Drabina św. Be-nedykta – Dwanaście stopni do dojrzałości chrześci­jańskiej, tłum. Magda Sobolewska, Wydawnictwo AA, Kraków 2019, ss. 160.

Kultura

O „Nieplanowanym” – Marcin Walczak

Ogłoszenia

To Our Readers

Contents

 

Pastores poleca